Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/5

Undervisning på distans för högstadieelever

Högstadieelever i både Strömstad och Tanum får börja vårterminen på måndag med distansundervisning. I Tanum gäller det samtliga årskurser, i Strömstad årskurs åtta och nio. Besluten har fattats efter samråd med regionens smittskydd och gäller fram till söndag 24 januari.

– Det är stora beslut att fatta. Litet av att välja mellan pest och kolera. Vi vet att det är bra för våra elever att vara i skolan och vi behöver skydda de äldre. Nu väljer vi att skydda de äldre och hoppas att vaccinet ska hjälpa till att lösa situationen, säger Lena Martinsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Strömstad och den som fattade beslutet.

Genom att högstadiets åttonde- och niondeklassare har undervisning på distans minskar trängseln i skolan och kollektivtrafiken och sjuorna kan få sin undervisning i skolan.

Vi har relativt låg smittspridning i Strömstad och vi tycker att vi har tagit i litet extra

Dessutom får sjätteklassarna, som brukar bussas till Strömstiernaskolan för undervisning i bland annat hemkunskap och moderna språk, stanna kvar på sina respektive skolor och få distansundervisning där i de ämnena. Alla grundskolor ser också över sina riskbedömningar och alla rastaktiviteter kommer att ske utomhus.

– Vi har relativt låg smittspridning i Strömstad och vi tycker att vi har tagit i litet extra, men det är bättre att göra det och kunna släppa litet sedan. Nu hinner vi se vad som händer med smittan om man har träffat folk under jullovet och vaccineringen av de äldre hinner genomföras, förklarar Lena Martinsson.

Allt arbete som lärarna kan utföra på distans ska också utföras på annan plats än i skolan.

Vi behöver göra vårt och förebygga smittspridning

I Tanum har kommunalrådet Liselotte Fröjd (M), ordförande i krisledningsnämnden, i digitalt samråd med nämnden fattat beslut om distansundervisning för samtliga årskurser i de bägge högstadieskolorna i Tanumshed och Hamburgsund.

– Smittspridningen minskar inte i Västra Götaland. Vi behöver göra vårt och förebygga smittspridning i kollektivtrafiken och på skolorna, säger Liselotte Fröjd.

Tanums kommun är geografiskt stor och glest befolkad, vilket gör att många elever åker skolskjuts till de två högstadieskolorna. De nya siffrorna för smittan visar också på en rejäl ökning i Tanums kommun, från 21 fall i förra veckans rapport till 40 den här veckan.

– Det känns som ett bra beslut att ta nu, innan eleverna hinner träffas efter julledigheten och kanske smitta varandra, säger Liselotte Fröjd.

– Nu följer vi vad som händer fram till 22 januari. Sedan träffas krisledningsnämnden igen.

Helt stängda är dock inte skolorna. I bägge kommunerna är det öppet för elever med särskilt behov av att vara i skolan att komma dit, liksom för att ta in eleverna för undervisning som är svår att genomföra på distans.

– Så har gymnasiet redan arbetet med till exempel praktiska ämnen och laborationer, säger Lena Martinsson.

Tanums IM-elever på gymnasiet får undervisning i skolan, medan Strömstad har förlängt perioden med distansundervisning för gymnasiet fram till 24 januari.

Strömstad undersöker också möjligheten att uppfylla lagens krav på att erbjuda skollunch genom att ordna lunchpaket, men hur det ska lösas är inte klart än.

Mer information går ut till föräldrar och elever. Information finns också på hemsidorna www.stromstad.se och www. tanum.se