Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hans Friberg, näringslivsutvecklare vid Strömstads kommun, konstaterar att försäljningen nästan har fördubblats sedan 2007. Bild: Jakob Simonson
Hans Friberg, näringslivsutvecklare vid Strömstads kommun, konstaterar att försäljningen nästan har fördubblats sedan 2007. Bild: Jakob Simonson

Strömstad har högst handelsindex i Sverige

Svensk Handels utredningsinstitut HUI har kommit med 2018 års handelsindex för Sveriges kommuner. Strömstad ligger högst i landet, med ett handelsindex som motsvarar en kommun med cirka 133 000 invånare.

Handelsindex är ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i konkurrens med andra kommuner. Ett handelsindex på 100 visar att det är lika stort utflöde som inflöde, det vill säga att det invånarna handlar i andra kommuner, kompenseras fullt ut av det som besökare handlar.

Strömstad har ett handelsindex på 1 010. Det motsvarar dagligvaruhandeln i en kommun på cirka 133 000 invånare. Det bor i dag cirka 13 200 personer i kommunen.

Den totala omsättningen för handeln i Strömstads kommun låg under 2018 på 8,8 miljarder kronor. Som en jämförelse hade Uddevalla kommun, med 56 250 invånare, en handelsomsättning på 5,5 miljarder kronor under förra året.

Det är förstås gränshandeln, med det höga inflödet av norska kunder till kommunen, som ligger bakom Strömstads höga handelssiffror.

Det är stark tonvikt på dagligvaruhandel i Strömstads handelsomsättning. Av de 8,8 miljarderna gick 7,1 till dagligvaror och 1,6 till sällanköpsvaror.

– Fantastiska siffror, försäljningen har nästan fördubblats sedan 2007 och den verkar inte avmattas. Sällanköpshandeln ökar dock inte i samma takt som dagligvaruhandeln, eftersom e-handeln har tagit marknadsandelar från den, säger Hans Friberg, kommunens näringslivsutvecklare, på Strömstads kommuns hemsida.