Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Pia Tysklind (S) har som socialnämndens ordförande fattat ett ordförandebeslut om att inte ge hemtjänst åt den som bor tillfälligt i Strömstad, trots att det strider mot socialtjänstlagen. Bild: Marita Adamsson
Pia Tysklind (S) har som socialnämndens ordförande fattat ett ordförandebeslut om att inte ge hemtjänst åt den som bor tillfälligt i Strömstad, trots att det strider mot socialtjänstlagen. Bild: Marita Adamsson

Strömstad går emot lagen – hänvisar till läget

Strömstads kommun kommer inte att godkänna hemtjänst till personer från andra kommuner som vistas tillfälligt i Strömstad. Beslutet fattades på måndagen som ett så kallat ordförandebeslut och började gälla omedelbart.

Samma dag upphävde förvaltningsrätten i Göteborg Falkenbergs tidigare beslut med samma innebörd. Orsaken är att den som fått hemtjänst beviljad i sin hemkommun enligt socialtjänstlagen ska få sin hjälp också av en kommun, där hen vistas tillfälligt. Tidningen Hallands Nyheter citerar rådman Karin Hartmann ur ett pressmeddelande: "En kommun kan inte besluta om att inte tillämpa lagen. Endast riksdagen kan ändra gällande lag,"

Pia Tysklind (S), ordförande i Strömstads socialnämnd, var medveten om detta redan när hon fattade sitt beslut, men hon tog beslutet ändå.

Men är det rimligt att fatta ett beslut som strider mot lagen?

– Det är inte optimalt, men lagstiftningen hinner inte med i det här läget. Vi får prova. Det hade känts bra om det höll.

Finns en oro hos personalen

Hon stödjer sig på två argument: Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att människor i riskgrupper ska stanna hemma är det ena. Det andra är omsorg om den egna hemtjänstpersonalen.

– Det finns en oro hos personalen att det ska komma folk från andra områden och kanske ha med sig smitta.

Inom socialförvaltningen försöker man minimera antalet kontakter inom hemtjänst och äldreboenden, så att personalen flyttar runt mindre än tidigare.

– Ju fler individer som kommer in, desto större blir smittrisken.

– Vi försöker att inte ha lika många vikarier som annars, genom att behålla delar av ordinarie personal i sommar. Men de måste också få ha semester.

Antalet ansökningar om hemtjänst från icke permanentboende har dock redan minskat kraftigt.

– Jag känner bara till en hittills, säger Pia Tysklind.

Flera turistkommuner har fattat samma beslut

Flera andra turistkommuner, inte minst i Bohuslän, har fattat samma sorts beslut som Strömstad. På regeringens bord ligger också sedan slutet av april en vädjan från elva bohuslänska kommuner om att skyldigheten att ge hemtjänst åt den som vistas för en kortare tid i en kommun ska hävas tillfälligt. Bland undertecknarna finns Strömstads kommun.

Men kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) tror inte att regeringen kommer att gå Bohuslän till mötes.

– Vad jag har hört säger socialminister Lena Hallengren att en lagändring inte är aktuell.

Lena Hallengren har tidigare i en intervju i Dagens Nyheter sagt att lagändringar är komplicerade och tar tid och samtidigt uppmanat personer som har hemtjänst att avstå resor till andra kommuner.

– Vi har inte resurser att ta hand om andra än våra egna folkbokförda invånare i det här läget, säger Kent Hansson. Det är samma åsikt som han framförde för ett par veckor sedan när Bohuskommunernas vädjan till regeringen skickades iväg. Han sade då också så här: "Vi vill ju naturligtvis följa lagen, det är vår utgångspunkt. Samtidigt så är det en situation nu som är exceptionell."

– Men vi tror att det finns stöd i smittskyddslagen för vår syn på det här, säger han.

Så säger lagen:

Socialtjänstlagen kapitel 2, § 6: "När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp samt att verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328)."