Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Smittspårning pågår vid de bägge demensavdelningarna Rosen och Aprikosen på Beatebergsgården i Skee sedan en person i personalen visat sig ha covid-19. Ingen annan bland boende eller personal har visat symptom. Bild: Marita Adamsson
Smittspårning pågår vid de bägge demensavdelningarna Rosen och Aprikosen på Beatebergsgården i Skee sedan en person i personalen visat sig ha covid-19. Ingen annan bland boende eller personal har visat symptom. Bild: Marita Adamsson

Smittspårning på två avdelningar på Beatebergsgården

Smittspårning pågår bland personal och boende på Beatebergsgårdens avdelningar Rosen och Aprikosen sedan en person i personalen testat positivt för covid-19.

Beskedet om att en person som arbetat på avdelning Rosen har konstaterats ha covid-19 kom på måndagseftermiddagen. Dagen efter inleddes smittspårning i samarbete mellan regionens smittskyddsenhet och Capio vårdcentral, som har ansvar för vården på Beateberg.

Det finns i nu-läget ingen annan konstaterad smitta på Beatebergsgården. vare sig bland boende eller bland andra anställda har någon visat symptom på covid-19.

Smittskyddsläkaren och ansvarig läkare för äldreboendet, Per Midtvedt vid Capio vårdcentral, har dock fattat beslut om att inleda smittspårning.

Beatebergsgårdens bägge demensavdelningar Rosen och Aprikosen ligger i anslutning till varandra och man testar de boende vid bägge avdelningarna samt den personal på avdelningarna som arbetat samtidigt med den smittade personen.

– Det handlar om 17 boende och 10 i personalen, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Olsson.

– Enligt de riktlinjer vi följer ska smittspårning ske bland de kontakter personen hade 24 timmar innan hen blev sjuk, förklarar Per Midtvedt.

Provtagningen begränsas i ett första skede till arbetskamrater och boende på de bägge avdelningarna på Beateberg. Om man sedan går vidare beror på provsvaren.

Ingen personal från andra avdelningar i huset har arbetat på Rosen eller Aprikosen de dagar smittspårningen omfattar, säger Beatebergsgårdens chef Maria Wogenius.

– Vi gör dagslistor över var alla jobbar och har jättekontroll på det.

Rosen och Aprikosen har också sin egen personal och sina egna timanställda.

Under den tid smittspårningen pågår agerar man som om smitta finns, det vill säga att personalen i all nära kontakt använder skyddsutrustning: visir, handskar och plastförkläde.

Blir det extra svårt när det gäller ett demensboende?

– Personalen pratar med de boende och jag tycker det går förvånansvärt bra, säger Maria Wogenius.

Sedan provtagningar inleddes i juni har tidigare tre medarbetare inom kommunens omsorgsverksamheter testat positivt, men det här är första smittspårningen som genomförs. De som tidigare visat sig ha covid-19 har inte varit på sina jobb under en längre tid innan de blev sjuka och smittspårning har därför inte ansetts behövas.

Även i andra kommuner i Fyrbodal har vårdpersonal varit smittad. Smittskyddet i Västra Götaland manar därför till fortsatt vaksamhet, även på lindriga symptom.

Tidigast på fredag kommer de första resultaten från proverna. Anhöriga på de berörda avdelningarna har fått information.