Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialchef Helena Lilliebjelke och Joakim Möller, ansvarig för särskilda boenden, säger att läget är lugnt på Solbo, men att smittspårningen fortsätter. Bild: Victoria Petersson
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialchef Helena Lilliebjelke och Joakim Möller, ansvarig för särskilda boenden, säger att läget är lugnt på Solbo, men att smittspårningen fortsätter. Bild: Victoria Petersson

Smittspårning fortsätter på Solbogården

Covid-19-smittan berör fler än en avdelning på demensboendet Solbogården. Smittspårning pågår fortfarande sedan alla boende och all personal testats. Sjuktalen ökade förra veckan, men är nu på väg tillbaka mot det normala. Inget annat boende har drabbats av smitta.

Hur viruset tagit sig in på Solbo vet man inte, men när det stod klart att den fanns där genomfördes en första testomgång av alla, en så kallad screening. Efter 3–5 dagar görs sedan ett andra test på dem som inte testats positiva för covid-19 i första omgången, eftersom inkubationstiden gör att smittan kan ge sig tillkänna litet senare. Så har också varit fallet och nu genomförs smittspårning kring de nya fallen.

Kommunen lämnar inte ut exakta siffror på hur många som är smittade eller hur de mår, men socialchef Helena Lilliebjelke säger att det rör sig om "ett mindre antal" och att arbetet är fokuserat på att ta hand om de äldre och ge anhöriga information. Hon svarar alltså inte på om någon behövt sjukhusvård, bara att beredskap finns:

– Om någon behöver sjukhusvård får den det.

Alla ska alltså få individuell bedömning av läkare.

LÄS MER: Förstärkt personal på Solbo för att mota smittan

Ingen hänvisas till palliativ vård bara på grund av ålder?

– Nej, absolut inte, säger Lena Olsson, medicinskt ansvarig sköterska.

Även om omsorgen om personlig integritet gör att de ansvariga inte vill uttala sig om hälsotillstånd och antal smittade poängterar de att anhöriga alltid får information och är välkomna att höra av sig.

Solbo är fortsatt stängt för besök och vid övriga äldreboenden är rekommendationen att man just nu när smittspridningen ökar ska undvika besök.

– Jag har inte hört att någon ifrågasatt den rekommendationen. Det råder ju strängare restriktioner i hela samhället i Västra Götaland, säger Lena Olsson.

Rekommendationerna gäller fram till 19 november, men smittspridningstakten är oroväckande och de kan komma att förlängas. Varje dag vidtar nya regioner i landet strängare åtgärder. I Strömstad fortsätter arbetet med att skapa smittsäkra besöksmöjligheter inne på äldreboendena, säger Joakim Möller, ansvarig för särskilda boenden.

LÄS MER: Första fallen av corona på äldreboende i Strömstad

Försöker ni också skapa möjlighet till besök utomhus även under den kalla årstiden, med till exempel infravärme på uteplatser?

– Situationen är ju relativt ny – eller nygammal. Vi får se på det igen, säger Joakim Möller.

För att hindra smittspridning försöker man undvika att personal går mellan olika avdelningar på Solbo eller arbetar på mer än en enhet. Visir används alltid när man arbetar "ansiktsnära", det vill säga på närmare än två meters avstånd från den man hjälper. Finns misstanke om smitta hos den som får hjälp använder personalen både visir och munskydd. Förkläden och handskar används också vid behov.

Har personalen hört av sig med oro kring situationen?

– Det klart att det funnits oro. Men det jag fått till mig är att personalen är nöjd med den information och det stöd de får av sina chefer, säger Joakim Möller.

Helena Lilliebjelke vill lyfta fram chefernas arbete.

– De har visat nära ledarskap. Det är verkligen teamwork.

Det finns också möjlighet för personalen vid Solbo att ha ett samtal med chefen efter avslutat arbetspass. En chef finns numera också i huset under vissa tider även på helgerna och en extra sjuksköterska förstärker utöver den ordinarie sjuksköterska som arbetar på Solbogården.

Med tanke på att detta handlar om personer med demenssjukdom: Har man behövt sätta in mycket mera personal för att de boende ska vara lugna också om de behöver vistas på sina rum?

– Vi har inte behövt sätta in mycket mera personal, men vi har förstärkt, säger Joakim Möller, som har bilden att det är fortsatt lugnt på boendet.