Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I Strömstad gör kommunen extra ansträngningar för att nå nyanlända och personer med annat huvudspråk än svenska med information om coronasmittan, berättar socialchef Monica Birgersson. Bild: Marita Adamsson, Linda Smith
I Strömstad gör kommunen extra ansträngningar för att nå nyanlända och personer med annat huvudspråk än svenska med information om coronasmittan, berättar socialchef Monica Birgersson. Bild: Marita Adamsson, Linda Smith

Så försöker Strömstad nå nyanlända om coronasmittan

Nyanlända och personer med annat huvudspråk än svenska har i en del kommuner visat sig löpa större risk för smitta än andra. I Strömstad gör kommunen extra ansträngningar för att nå dem med information, bland annat genom att hålla igång olika aktiviteter, men med mindre gruppstorlekar.

– Grupper hos till exempel resurscentrum har aktiviteter hela tiden och informerar via dem, säger socialchef Monica Birgersson.

Inom etableringsverksamheten, som bland annat ansvarar för samhällsorientering för den som är ny i Sverige, startar man numera med det block som handlar om hälsa för att få ut information om coronasmittan.

Socialförvaltningen försöker hålla igång sina olika aktiviteter för nyanlända, men delar upp grupperna i flera mindre.

– Vår administrativa personal går också ut och arbetar med grupper, för att vi ska kunna fortsätta, förklarar Monica Birgersson.

Vi använder alla kanaler vi kan

För att nå dem som bott här längre gäller det att sammanställa informa­tion på olika språk och få ut den, säger kommunikationschef Maria Kvarnbäck.

– Vi använder alla kanaler vi kan, bland annat sociala medier, bovärdar i bostadsområdena, som sätter upp affischer, och vi har kontakt med bland andra kyrkan och de ideella nätverk som finns.

En fördel för Strömstad i jäm­förelse med till exempel Stockholm, där smittan blivit värre i områden med trångboddhet och en befolkning där många har bakgrund i andra länder, är att Strömstad inte är lika segregerat.

– Strömstadsbyggen har försökt sprida ut de boende, säger Monica Birgersson.

Jag tycker de har tagit till sig informationen snabbt

Men generationsboende före­kommer, vilket försvårar när man ska försöka hålla äldre skyddade från smitta. Och information handlar inte enbart om att översätta till andra språk utan också om att bearbeta och förklara kultur­skillnader. Kommundirektör Mats Brocker tar som exempel att det i många kulturer är viktigt att man besöker den som är sjuk, en stöttande och stärkande social insats som dock i fall som coronapandemin kan sprida smitta.

– Jag tycker de har tagit till sig informationen snabbt och förstått vårt sätt att tänka, säger Mats Brocker.

Utmaningen är att få ut information på många språk. I Strömstad finns sammantaget ett 70-tal, även om det finns några stora grupper.

På kommunens hemsida finns länkar samlade till myndigheternas information på olika språk, bland annat till krismyndigheten, som har information på omkring 25 olika språk.