Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Översvämning i Skee, oktober 2014. Bild: Linda Smith

Riskerna för översvämning behöver analyseras vidare

Översvämningar i Skee är ett återkommande problem. Olika studier har lett till förslag för hur man ska fördröja vattentillströmningen men fler utredningar behövs.

Genom olika ingrepp på olika ställen är det möjligt att bromsa upp vattenströmningen i Vättlandsån och minska vattenmängderna i Skee. Det kan handla om att ta bort kulvertar som leder vatten, plantera sälg och andra växter längs vattendrag och i fuktiga svackor, anlägga barriärer som bromsar vattnets hastighet högt upp i tillrinningsområdet och att lägga stenar och stockar i bäckar.

Sådant innebär ingrepp i många privata marker, ofta på avlägsna platser, och kan leda till att privatägd mark tidvis ställs under vatten. Åtgärderna är svåra att kostnadsberäkna och tar tid att genomföra.

Samtidigt behövs en fortsatt analys av risken för ras längs Vättlandsån i Skee.

– Det som ökar rasrisken är inte översvämning utan att vattnet försvinner. Därför vill vi vänta med åtgärder för att förebygga höga vattenflöden tills vi genomfört analysen av rasrisken, förklarade säkerhetssamordnaren Peter Dafteryd för kommunstyrelsen när han redogjorde för arbetet.

Risken är annars att man lägger tid och pengar på att förebygga översvämningar men istället bidrar till att det uppstår ras, sammanfattade han.

Den analys som är gjord har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalat. Kommunen kan också få hälften av kostnaderna för olika åtgärder betalda av MSB. Den fördjupade analysen av skred- och rasriskerna måste däremot kommunen själv betala.

Kommunstyrelsen beslöt sig för att genomföra analysen och tekniska förvaltningen tar nu fram en kostnadskalkyl.