Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det omdiskuterade huset i Båtviken, Kebal, fick efter femton års väntan sitt bygglov i fjol - vilket överklagades till länsstyrelsen. Ärendet är ännu inte avgjort. Bild: Jakob Simonson
Det omdiskuterade huset i Båtviken, Kebal, fick efter femton års väntan sitt bygglov i fjol - vilket överklagades till länsstyrelsen. Ärendet är ännu inte avgjort. Bild: Jakob Simonson

Revisionsfirma: Inga oegentligheter i Kebalärendet

Miljö- och byggnämnden i Strömstad initierade i höstas en utredning för att ta reda på om handläggningen av detaljplanen i Båtviken och bygglovet för Kebal 1:33 gått rätt till. Nu har revisionsfirman, som anlitades för cirka 100 000 kronor, kommit med sin rapport.

Det handlar om ett gammalt ärende med ett hus i Båtviken i Kebal, fastigheten Kebal 1:33, som byggdes i strid med gällande detaljplan och har stått så i 15 år.

Därefter tog den förra majoriteten i kommunen (C, L, KD och MP) initiativet att upprätta en ny detaljplan för området. Detaljplanen beslutades slutligen av miljö- och byggnämnden i fjol, och bygglov för Kebal 1:33 beslutades den 23 maj (men har överklagats till länsstyrelsen, ett pågående ärende).

I november gav miljö- och byggnämnden förvaltningschefen i uppdrag att låta genomföra en extern revision av genomfört planarbete, när det gäller handläggningen av detaljplanen bygglovet. Syftet med granskningen var att utreda om det förekommit några oegentligheter och om ärendena är hanterade enligt gällande lagstiftning.

Ernst & Young fick uppdraget – och nu är deras granskning klar. Deras slutsats är att de ”inte gjort några iakttagelser där det framkommit indikationer på en oegentlighet, dvs en medveten handling som gynnar någon part på någon annans bekostnad.”

Revisionsfirman konstaterar också att ”inga anmälningar om oegentligheter inkommit till kommunen eller på annat sätt redovisats.”

Bygglovet för Kebal 1:33 överklagades till länsstyrelsen i slutet av juni förra året. Ärendet har ännu inte avgjorts – handläggningstiden är nu uppe i sju månader.