Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Lena Olsson, Joakim Möller och Monica Birgersson träffade Strömstads Tidning utanför Stadshuset på tisdagen. Bild: Marita Adamsson

Planering pågår för att anhöriga ska få träffa äldre

Nya rutiner för hur visir kan användas inom äldreomsorgen utarbetas för Strömstad och Tanum. Planering pågår för att anhöriga ska kunna träffa sina gamla som bor på äldreboenden ute i sommar.

Efter att Folkhälsomyndigheten ändrat inställning och förklarat att personal som extra säkerhetsåtgärd kan använda visir i ansiktsnära vårdkontakt med äldre, även när inga symptom finns med i bilden, ska Lena Olsson, medicinskt ansvarig sköterska i Strömstad och Tanum utarbeta en lokal rutin för detta.

Utmaningen är att finna en balans som lämnar utrymme åt ökad användning av visir utan att förråden med skyddsutrustning riskerar att bli tomma.

– En svår avvägning, men visir ska bara användas vid ansiktsnära vård, säger hon. Det gäller bara vid ansiktsnära vård, säger hon.

Det hade varit enklare om Folkhälsomyndigheten inte enbart rekommenderade utan gav tydliga besked, tycker hon.

Avgörande för att hålla smittan borta

Samtidigt behöver varje kommun planera efter sina förutsättningar.

– När rutinen är klar skickas den ut till varje chef, som sedan har en dialog med sina medarbetare så att utrustningen används rätt. Det ska alltid göras, inte bara under pandemin. Det är en del av de basala hygienrutinerna.

De basala hygienrutinerna återkommer ständigt. Det är de som är avgörande för att hålla smittan i schack, att tvätta händerna och hålla avstånd.

Avstånd kan dock inte alltid hållas i vårdsituationer och Strömstads riktlinjer gör det möjligt att i risksituationer – om någon visar någon form av luftvägssymptom – använder man visir och ansiktsskydd i kombination.

Hur är då kvaliteten på utrustningen? Det kommer rapporter om att bland annat ansiktsskydd och handsprit som levererats till kommunerna inte hållit måttet?

– Vi köper numera all vår utrustning från regionens depå i Skövde. Det är så nära en kvalitetssäkring man kan komma, säger socialchef Monica Birgersson.

Men i pandemins början, när det inte fanns några förråd i Sverige, kom utrustningen från olika håll.

– Vi dammsög marknaden och hade inte möjlighet att kvalitetstesta.

Men att något från den tiden skulle finnas kvar i förråden nu är knappast tänkbart, bedömer hon.

– Vi har alert personal också. De hör av sig om något inte verkar riktigt, säger kommunikationschef Maria Kvarnbäck.

Folk ringer och vill sälja handsprit

Lena Olsson är vaksam.

– Det ringer folk och erbjuder oss att köpa handsprit till exempel. Men är den inte kvalitetsgranskad säger jag nej.

Fortfarande finns ingen smitta inom socialförvaltningens verksamhet, säger Monica Birgersson.

Ett skäl till det antas vara att Strömstad var tidigt ute med besöksförbud på äldreboendena. Men när nu situationen med smittrisk och försiktighet ser ut att bli långvarig har Joakim Möller, verksamhetschef för äldreboendena, börjat fundera över om man kan göra det möjligt för boende att träffa sina anhöriga under säkra förhållanden utomhus.

– Beatebergsgården har beställt plexiglasskivor att sätta upp vid borden ute. De andra följer efter, säger han.

– Jag tror det kommer fler saker. Bland annat tittar vi på hur personer med kognitiv svikt ska kunna träffa anhöriga. Det finns exempel från andra länder på hur man har gjort.