Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Pilen 9, i folkmun kallad "Bracka". Bild: Marita Adamsson

Planbesked: Riv ”Bracka” och bygg nya lägenheter

Ägaren till den så kallade Bracka vid Bojarkilen får positivt planbesked av kommunstyrelsen för en ny detaljplan. Den ska göra det möjligt att riva huset och bygga nya lägenheter.

Arbetet med ny plan påbörjas inte nu utan läggs bland vilande ärenden.

Argumenten för att säga ja till en ny plan är dels kommunens behov av nya bostäder i tätorten, dels att fastigheten kommer att påverkas det nya Canning – bland annat av den extra tillfartsväg som planeras för området.

Ägaren vill bygga nytt hus med modernare lägenheter. Huset blir troligen något högre än dagens, jämnhögt med de nya nya husen på Canning.

Ett förhållande som kan skapa problem och begränsa möjligheterna till ändrad bebyggelse är att de nya strandskyddsreglerna börjar gälla när man omarbetar detaljplanen. Där strandskydd råder kan man inte bygga om man inte kan visa att marken redan är tagen i anspråk.

Bracka, officiellt Pilen 9, tillhör Strömstads historia, eftersom huset har inrymt arbetarbostäder för konservarbetarna på Canning.

Strömstads planchef Elin Solvang säger att byggnaden inte omfattas av någon form av skydd, men att kommunen under planarbetet kommer att föra diskussioner med museet, som kan peka på viktiga detaljer man bör tänka på inför ett nybygge.

När grannfastigheten bebyggdes lyfte museet fram värdet av reliefen på Cannings kontorshus vid Surbrunnsgatan. Huset skulle rivas, men museets synpunkter ledde till att reliefen sparades och monterades på det nya huset som nu är färdigt.