Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Oppositionen krävde svar om Canningprojektet

Under kommunfullmäktige på torsdagskvällen diskuterades beslutet kring Canningområdet. Oppositionen, ledd av Lars Tysklind (L), ville ha svar på vad Socialdemokraterna och övriga majoriteten vill göra med Canning nu när planerna för området är nedlagda.

I början av augusti i år stoppades planerna på att bygga en stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor på Canningområdet. Efter många års planering beslutade politikerna i bygg- och miljönämnden att stoppa planerna, något som C, L och MP tyckte skulle ha diskuterats i kommunfullmäktige innan frågan avgjordes.

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) sa att det i dagsläget inte är en prioriterad fråga, och det finns inga konkreta planer för området.

– Socialdemokraterna vill se byggnation i mindre skala som smälter in bättre i omgivande landskap, det är inte aktuellt att ta upp Canning just nu, sa Kent Hansson under kommunfullmäktige.

Centerpartiets Tore Lomgård ställde frågan om det finns någon tidsaspekt, och om det är aktuellt med marksanering.

Kent Hansson poängterade att om marken blir farlig behövs det givetvis spärras av och vidta åtgärder.

Tore Lomgård (C) riktade också en fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig om beslutet föregicks av några kontakter med bygg- och anläggningsföretaget Peab. Det fanns i projektet planer på en utfart genom Peabs byggområde (bostadshusen på Surbrunnsgatan), så att inte all trafik skulle gå längs Norra hamngatan. Därmed var Peab berörda av Canningplanerna.

Peter Sövig svarade att arbetsutskottet vid nämnden inte hade haft kontakt med Peab.

Lars Tysklind (L) ställde en fråga i en interpellation till Kent Hansson. Lars Tysklind undrade om kommunstyrelsens ordförande tyckte det var rimligt att ett beslut som har stor betydelse för kommunens bostadsförsörjning tas av miljö- och byggnämnden i ett slutet rum och inte i kommunfullmäktige efter en öppen debatt.

Kent Hansson replikerade att frågan har hanterats i enlighet med det skrivna avtalet, och att markanvisningsavtalet antogs av förra majoriteten - där framgick att miljö- och byggnämnden har rätt att avsluta planarbetet när som helst under processen.

Kent Hansson sa vidare att han är övertygad om att de partier som röstade för ett avslut av detaljplanen för Canning vill se utveckling av området, men att projektet behöver vila och när pandemin lugnat sig kan frågan tas upp igen. Målet blir då att komma fram till en bredare och mer tillfredsställande lösning för bostadsbygget på Canningområdet.