Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

På södra delen av Vattentorsnberget, en bit in i terrängen, vill mobiloperatören 3 bygga ett torn i fackverksteknik, 48 meter högt. Bild: Marita Adamsson
På södra delen av Vattentorsnberget, en bit in i terrängen, vill mobiloperatören 3 bygga ett torn i fackverksteknik, 48 meter högt. Bild: Marita Adamsson

Mobilföretaget 3 vill bygga torn för telefoni på Vattentornsberget

Mobiloperatören 3 vill bygga ett kommunikationstorn för mobiltelefoni på Vattentornsberget i Strömstad.

Ansökan om bygglov är inlämnad till kommunen och den som har synpunkter på förslaget kan lämna in dem skriftligen till byggförvaltningen senast 29 mars.

Företagets förhoppning är att kunna starta bygget redan 1 maj och byggtiden är beräknad till två månader.

Tornet ska stå på bergets södra del, den som ligger mellan Tornstigen och Myrängsvägen, inte vid den befintliga tv-masten utan längre ned i terrängen i riktning mot Södra Linnégatan. I nuvarande detaljplan betecknas området som naturmark.

Det ska bli 48 meter högt, byggas i fackverksteknik och kompletteras med en teknikbod. Hela anläggningen upptar en yta på 40 kvadratmeter.

Enligt uppgifter till Strömstads kommun ska ingen väg anläggas. Bygget ska genomföras med hjälp av helikopter.

Beslut om bygglov eller inte behöver inte tas upp i byggnämnden utan fattas direkt av handläggaren, eftersom bygget inte innebär någon planavvikelse, förklarar bygglovshandläggaren Shahad Hasnein.

Förslaget är just nu sänt på remiss till bland annat tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen, länsstyrelsen och försvarsmakten.

I ett tidigare förslag placerades tornet mellan nuvarande tv-mast och vattentornet, men den placeringen godkändes inte av tekniska. Möten och diskussioner mellan kommunen och bolaget har lett till den nya placeringen, längre ned på berget och på avstånd från bebyggelsen.

Södra delen av berget brukar nämnas bland de områden i staden som är lämpliga för bostadsbyggande, men tornet kommer enligt Shahad Hasnein inte att inverka på sådana planer.

På Vattentornsbergets södra del, som vetter mot Myren, vill mobiloperatören 3 bygga ett fackverkstorn för mobiltelefoni.