Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kostergården kan komma att få ytterligare 25 stugor i anslutning till restaurangbyggnaden. Längre ner i skogen bakom anläggningen föreslås plats för camping. Bild: Marita Adamsson
Kostergården kan komma att få ytterligare 25 stugor i anslutning till restaurangbyggnaden. Längre ner i skogen bakom anläggningen föreslås plats för camping. Bild: Marita Adamsson

Kostergården vill ha 25 nya uthyrningsstugor

Turistanläggningen Kostergården utökas med 20-25 nya uthyrningsstugor och en naturcamping skapas i tallskogen mellan Kostergården och Kilesandstranden. Det är tankarna bakom det förslag till detaljplan som nu är ute på ett första samråd.

Planförslaget innebär en fördubbling av antalet stugor, men nu kommer det att handla om rena uthyrningsstugor, inte om en blandform, som det är upplagt för de befintliga. De ingår i en bostadsrättsförening där ägarna är skyldiga att hyra ut vissa veckor varje år, bland annat under högsäsong. Samma koncept gäller på flera andra turistanläggningar i kommunen, till exempel för Kosterbaden på Nordkoster.

– Det fungerar bra. Men vi tror att det långsiktigt är bättre ekonomi att hyra ut själva, säger Kenneth Myrvold, som i dag äger båda de turistanläggningar som finns i anslutning till stugorna.

Potentialen att hyra ut året om är god, anser han.

– Förhandsbokningarna på Kosterbaden 2022 har ökat med 70 procent jämfört med 2019. Det är en indikation på det stora intresset.

Han konstaterar att de turister han hyr ut till i Strömstad till hälften är internationella, vare sig från Sverige eller Norge, och att de kan vara på väg mellan Göteborg och Oslo men stannar till för att åka till Koster, när de upptäcker att det finns en nationalpark på vägen.

De gäster han ser framför sig på Koster frågar inte efter tv-kanaler och köksutrustning utan kommer för att vandra i den storslagna naturen, säger han.

– Det är lika vackert på vintern.

Fyller vi stugorna är det inget problem att ha restaurangen öppen på vintern.

Men det krävs att man kan erbjuda sådant som mat, guidade turer och båtutflykter, förklarar han. Ett mål är att knyta upp lokala leverantörer av råvaror till anläggningarna och restauranger och låta dem ingå i en upplevelse och berättelse om Koster.

– Vi har en stor tillgång i havet. Koster har förstklassigt lammkött och det odlas frukt och grönsaker. Grebbestad har ett mejeri. Fyller vi stugorna är det inget problem att ha restaurangen öppen på vintern.

– Besöksnäringen måste vara lönsam och hållbar.

– Vi äger mark i närheten av Kosterbaden som är lämplig för odling, bara vi finner någon som vill använda den.

Det borde gå om man vet att man får avsättning för produkterna, tycker han.

Vi äger mark i närheten av Kosterbaden som är lämplig för odling, bara vi finner någon som vill använda den.

Förslaget till detaljplan sätter en avsaltningsanläggning som villkor. När Kostergården byggdes talades det om en vattensnål anläggning där gästerna gjordes medvetna om att de behöver spara vatten. Har ni någon plan?

– I dag tar vi vatten ur brunnar. Det finns ett avancerat avlopps- och vattensystem med en kapacitet för 30 kubikmeter vatten per dygn. Så mycket använder Kostergården inte i dag. Vi ska undersöka om vattnet räcker för behovet när det blir fler stugor. Annars bygger vi avsaltningsanläggning som vi har på Kosterbaden. Det är en pågående diskussion med kommunen.

Fler stugor och naturcamping planeras

Ett förslag till ny detaljplan för Kostergården och området ned mot Kilesandsstranden har skickats ut på samråd till berörda. Svar till kommunen ska vara inne senast 31 augusti. 7 juli blir det ett öppet möte på Kostergården.

Förslaget innebär att turistanläggningen Kostergården som i dag omfattar hotell och restaurang samt 25 stugor byggs ut med en andra etapp av stugor för uthyrning, 20-25 stycken.

Dessutom anläggs en naturcamping i tallskogen mellan stugorna och Kilesandsstranden.

I området för stugor bedöms naturen klara utbyggnad utan problem. Avsaltningsanläggning krävs för att klara vattenbehovet.

Sandstranden vid Kilesandsbukten omfattas inte av planen och bedöms vara ett av Kosters mest värdefulla naturområden.

Efter samrådstiden går kommunen igenom inkomna synpunkter och ger eventuellt ändringar.

Det bearbetade förslaget skickas sedan till berörda för granskning. De kan komma med ytterligare synpunkter.

Därefter sammanställs synpunkter som kommit in i ett särskilt utlåtande. Små ändringar i förslaget kan också göra.

Därefter ska planen antas politiskt. Beslutet kan överklagas av dem som senast undergranskningen har lämnat skriftliga synpunkter som inte kommit att beaktas.

Om allt går utan stora hinder skulle granskningen kunna genomföras sent i höst och planen vara klar för antagande direkt efter årsskiftet.