Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Koster får behålla hemtjänst dygnet runt

Strömstad kan räkna in mer pengar i kommunkassan för 2020. Det är en bidragande orsak till att den politiska majoriteten slopar flera av de nedskärningar som planerades i budgeten – bland annat kommer Koster att få behålla hemtjänst dygnet runt, och skolnedläggningar är inte ­längre aktuella.

Socialdemokraterna har förhandlat ihop sig med stödpartierna V, Fi och KD, och resultatet av förhandlingarna är att det blir betydligt mildare besparingar i Strömstads kommun än man tid­igare räknat med.

– När vi gått igenom budgeten för nämnderna har vi sett att det finns vissa besparingar som gör för ont att genomföra, så vi har gjort vissa justeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Kent ­Hansson (S), som tar emot på Stadshuset tillsammans med Sonia Kamrani (Fi), Lars-Åke Karlgren (V) och Anders Ekström (KD).

Det har, som Strömstads Tidning tidigare skrivit om, funnits långt gångna förslag om att lägga ner skolor – Tjärnö och/eller Koster skola. Det har också funnits ett tjänstemannaförslag om att stänga konstgalleriet Lokstallet. Det har funnits förslag att ta bort seniorkorten i kollektivtrafiken. Och det har föreslagits att man ska dra in hemtjänsten på Koster mellan 17 på kvällen och 08 på morgonen. Förslag som i varierande grad har väckt oro i befolkningen.

Men nu är de strukna i majoritetens budgetförslag.

Tre nämnder tillförs nu mer pengar jämfört med budgetramarna man tidigare arbetat utifrån.

Socialnämnden är den som tillförs mest extra medel.

– Socialnämnden har det redan tufft att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Där tillför vi 2,25 miljoner kronor. Där ska 550 000 gå till att förhindra en besparing på dagverksamheten för dementa, säger Kent Hansson.

– Resterande 1,7 miljoner ska gå till att finansiera dygnet runt-­bemanning för hemtjänsten på Koster.

Det har varit en omdiskuterad fråga.

– Ja, beslutet att dra in hemtjänsten nattetid togs utan att man haft en bra dialog med de berörda. Och det har skapat väldigt mycket oro. Vi har haft möten på Koster och pratat om det här, och det känns inte bra att ta bort detta. Vi vill att man ska kunna stanna på Koster och känna sig trygg även som äldre, säger Kent Hansson.

Även barn- och utbildningsförvaltningen tillförs extra medel, 1,15 miljoner. Det handlar om ökade lokalkostnader. Skolan får också riktade statliga medel för att anställa

Däremot finns det fortfarande besparingar kvar i budgetförslaget. Mest påtagliga är de på kommunledningsförvaltningen, där bland annat tjänsten som näringslivs­utvecklare kommer att tas bort.

– Tjänsten kommer inte att återbesättas när Hans Friberg går i pension. Men funktionen kommer att finnas kvar, det återstår att se hur den kommer att hanteras, säger Kent Hansson.

En faktor som gjort det lättare att stryka besparingar är de så kallade välfärdsmiljonerna som anslagits av regeringen. Strömstad får i år en höjning av dem, från 13,9 till 18,1 miljoner. Den höjningen är medräknad i budgeten.

Trots att flera av partierna normalt ligger långt ifrån varandra på den politiska skalan är de påtagligt överens om budgetförslaget.

– Vi är eniga om allt som står här, säger Lars-Åke Karlgren (V).

– Vi har inte velat ha några neddragningar alls i Bun och socialnämnden, men vi har fått göra det bästa möjliga, säger Sonia Kamrani (Fi).

– Jag tycker det är väldigt bra att vi slipper skolnedläggningar och besparingar i hemtjänsten. Det finns effektiviseringar kvar, men det tror jag är bra – vår uppfattning är att man ska vara noga med pengarna, säger Anders Ekström (KD).

– Jag har träffat representanter för ett antal kommuner i Fyrbodal, där man har oerhörda ekonomiska problem och tvingas till stora besparingar, och i vissa fall skattehöjningar för att klara sina åtaganden. Där befinner vi oss inte i Strömstad, vilket känns väldigt skönt, säger Kent Hansson.

– Vi kommer att ha ett ekonomiskt resultat som gör att vi kan möta kommande utmaningar.

Nämnder och tilldelning ­(jämfört med tidigare budgetramar för 2020)

Kommunstyrelsen:

71, 5 miljoner (+400 000 till en digitaliseringssatsning)

Socialnämnden:

254,2 miljoner (+2,25 miljoner)

Barn- och utbildningsnämnden:

352,7 miljoner (+1,15 miljoner)

Tekniska nämnden:

12,6 miljoner (+-0)

Miljö- och byggnämnden:

31,3 miljoner (+-0)