Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Oppositionsrådet Lars Tysklind (L) och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson, (S).  Bild: Arvid Brandström
Oppositionsrådet Lars Tysklind (L) och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson, (S). Bild: Arvid Brandström

Kommunen stöttar näringslivet i coronakrisen: "Det är en hjälp på vägen"

Coronapandemin sätter djupa sår i Strömstads näringsliv som står i stort beroende av norrmännens köpkraft. Redan har hundratals personer korttidspermitterats. Nu agerar kommunen för att hjälpa företagen i krisen.

Nästintill folktomma gator, butiker och köpcenter. Strömstads handel upplevelser just nu extremt svåra tider. Med anledning av det akuta läget har krisledningsnämnden beslutat att sätta in en rad åtgärder för att hjälpa näringslivet i Strömstad.

LÄS MER: Kommunen går upp i krisledningsnämnd

Lars Tysklind (L) och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) ingår i kommunens krisledningsnämnd – samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Lars Tysklind och Kent Hansson. Bild: Arvid Brandström
Lars Tysklind och Kent Hansson. Bild: Arvid Brandström

På måndagen hade krisledningsnämnden kallat till presskonferens i stadshuset – materialet som kommundirektören Mats Brocker fått in från bland annat näringslivet redovisar alarmerande prognoser.

– Näringslivet i Strömstad är extremt hårt drabbat av effekterna av coronaviruset. Underlaget som vi fått in har gjort att vi kunnat fatta ett antal beslut som kommer att innebära lättnader för företagen.

– Vi är medvetna om att dessa åtgärder inte löser krisen, men det är en hjälp på vägen. I samverkan med näringslivsrådet kommer vi att arbeta vidare med åtgärder för att få Strömstad på fötter, säger Kent Hansson.

"Vi gör ingen partipolitik av besluten"

Snabbare betalning av leverantörsfakturor till företag med huvudsäte i Strömstads kommun, och utökning av parkeringsfri första timme i Strömstad centrum att gälla även under april och maj månad, är två av åtgärderna.

– Vi gör ingen partipolitik av besluten. Här handlar det om att vi är eniga om att hitta åtgärder som underlättar för våra företag. Vi är medvetna om att det inte kommer att lösa krisen, men det är en hjälp på vägen från kommunens sida – så långt som vi i dagsläget kan se att det är möjligt, säger Kent Hansson.

LÄS MER: ”Vi knyter nävarna och ska lösa det här på bästa sätt”

Lars Tysklind instämmer med Kent Hansson. Samarbete är av största vikt.

– Det är väldigt centralt att vi från politiskt håll kan fatta besluten i stor enighet. Nu handlar det här också mycket om politik – i det här fallet gemensam politik – som i förlängningen ska vara det bästa för Strömstad och företagen, säger han.

Det säger lagen

En extraordinär händelse är ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region” (Lag 2006:54)

”Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig” (Lag 2019:925)

Få kommuner i Sverige är så beroende av gränshandel och besöksnäringen, menar Kent Hansson.

Han är införstådd med att åtgärdspaketet inte kommer att hjälpa företagen fullt ut, men ser samtidigt positivt på att samarbetet med näringslivet ska öppna upp för nya möjligheter.

– Vår förhoppning är att näringslivet i Strömstad förstår, inser att vi är lyhörda och att vi vill ha en fortsatt bra samverkan för att tillsammans försöka lösa situationen, säger Strömstads kommunalråd.

Så sent som för ett par dagar sedan meddelade Scandic Laholmen att man korttidspermitterar samtliga 60 anställda. Konkurrenten Strömstad Spa & Resort har delat ut beslut till anställda om uppsägningar och korttidspermitteringar gällande åtminstone 90 tjänster.

"Vi har enorma besöksnäringsresurser som måste komma i rullning. Statens lösningar på korttidspermitteringar är en lösning, men bara på kort sikt", säger Lars Tysklind. Bild: Arvid Brandström
"Vi har enorma besöksnäringsresurser som måste komma i rullning. Statens lösningar på korttidspermitteringar är en lösning, men bara på kort sikt", säger Lars Tysklind. Bild: Arvid Brandström

På Nordby Shoppingcenter och Svinesunds handelsområde är det "fullständigt kaos" , enligt Marie Rask, ombudsman för handelsanställdas förbund. Där beräknas minst 700 anställda bli korttidspermitterade.

– Vi har enorma besöksnäringsresurser som måste komma i rullning. Statens lösningar på korttidspermitteringar är en lösning, men bara på kort sikt, säger Lars Tysklind.

LÄS MER: Minst 700 kommer att korttidspermitteras

Kent Hansson ser en grupp anställda inom handeln som drabbas extra hårt: tim- och visstidsanställda, som inte har rätt till statens lönegaranti som innefattar 92,5 procent på bruttolönen.

– Det är oerhört många som är hårt drabbade. Jag hörde siffror på att det inom en kort period kan röra sig om 1 200-1 300 tjänster för Strömstads kommun. Och det är 10 procent av befolkningen – kanske 20-25 procent av arbetsför befolkning, säger han.

Hur kommer ni att arbeta den närmsta tiden?

– Det viktigaste är att näringslivet och kommunen deltar i dialogen. Från kommunens sida är vi oerhört lyhörda. Har man bra idéer, lyft fram dem.

– Häromdagen diskuterade vad som är möjligt, och vad som är lämpligt. Den kombinationen måste vi få ihop, säger Lars Tysklind.

Kommunens åtgärder för att hjälpa näringslivet i Strömstad

Snabbare betalning av leverantörsfakturor till företag med huvudsäte i Strömstads kommun.

Utökning av parkeringsfri första timme i Strömstad centrum att gälla även under april och maj månad.

Ge anstånd/förlänga betalningstider på tillstånd och tillsynsavgifter (miljötillsyn, livsmedelshantering, utskänkningstillstånd, avgifter för öl, tobak, mediciner m.m)

Slopa samtliga uteserveringsavgifter för 2020.

Förstärka kommunens kommunikation och stöd till näringslivet genom att temporärt förstärka med en företagslots som har till uppgift att vid behov vägleda och hjälpa våra lokala företag med kontakter till de nationella stödinsatser som regering och riksdag beslutat om.