Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rose-Marie Fagerberg är KD:s representant i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen biföll hennes yrkande att alla nämnder och förvaltningar ska få i uppdrag att granska samtliga engagemang och nyttan av dem. Bild: Thomas Bennelind
Rose-Marie Fagerberg är KD:s representant i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen biföll hennes yrkande att alla nämnder och förvaltningar ska få i uppdrag att granska samtliga engagemang och nyttan av dem. Bild: Thomas Bennelind

KD vill ha granskning av kommunala engagemang

Kristdemokraterna har i en motion bett om en redogörelse för kommunens engagemang i olika projekt och föreningar och en redogörelse för kostnader. Ett svar kom vid kommunstyrelsens senaste möte.

Där lämnades förteckning över de engagemang kommunens olika nämnder och styrelser har, som innebär att kommunen satsar pengar eller arbetstid. Förteckning över stöd och bidrag till olika föreningar lämnades också, liksom redogörelse för de kostnader kommunen har som medlem i Fyrbodals kommunalförbund.

KD:s krav på en redogörelse för vilka resultat de olika engagemangen givit för kommunen och kommuninvånarna anser kommunledningen däremot att det blir alltför resurskrävande och svårt att "besvara på ett adekvat sätt".

I sitt svar skriver kommunstyrelsen att det är varje nämnds behov som styr medlemskap och engagemang i olika organisationer och att de bland annat kan handla om behov av omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och inspiration till utveckling av verksamheten.

Många nätverk innebär också att man effektivare kan utnyttja resurserna, exempelvis genom att man lämnar gemensamma remissvar, står det också i svaret på motionen. Regionala nätverk och projekt är kommunen delaktig i efter politiskt beslutade avtal, bland annat Fyrbodals Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän och Svinesundskommittén.

När svaret redovisades yrkade KD:s ledamot i kommunstyrelsen Rose-Marie Fagerberg på att alla nämnder och förvaltningar ska få i uppdrag att granska samtliga engagemang och nyttan av dem, inför arbetet med budgeten för år 2021. Hon ville också ha en återkoppling i frågan inför budgetarbetet.

Efter ajournering beslöt kommunstyrelsen att godkänna svaret samt att också bifalla Rose-Marie Fagerbergs yrkande.

Att kommunen i sitt budgetarbete alltid ska granska alla verksamheter och utgifter för att se om de är nödvändiga och till nytta för kommunen är ett krav KD framför också i det pågående budgetarbetet.