Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Moa Aslan (KD) påpekar att det är svårt att hitta lärarvikarier och föreslår ett nytt system för att lösa situationen på Strömstiernaskolan. Bild: Jakob Simonson
Moa Aslan (KD) påpekar att det är svårt att hitta lärarvikarier och föreslår ett nytt system för att lösa situationen på Strömstiernaskolan. Bild: Jakob Simonson

KD vill få bukt med skolans vikariesituation

KD i Strömstad vill få bukt med vad de ser som en ohållbar vikariesituation på Strömstiernaskolan. Dessutom vill partiet att det presenteras en strategi för att få till ett kunskapslyft i kommunens skolor.

Motionen som lämnats in till kommunfullmäktige i Strömstad, signerat den politiska församlingens tre kristdemokratiska ledamöter, beskriver en ohållbar vikariesituation på Strömstiernaskolan, som de förklarar drabbar såväl lärare som elever på skolan.

Förslaget innebär att KD vill att kommunen ser över möjligheterna att tillsätta tre fasta lärarvikarier på skolan för att få bukt med situationen. Därför yrkar partiet på att göra en ekonomisk kalkyl för tillsättande av tre fasta lärarvikarier.

Enligt Moa Aslan (KD), som undertecknat motionen, innebär dagens situation att många lektioner är utan såväl lärare som vikarier på skolan. Han påpekar också att det svårt att hitta lärarvikarier som stannar en längre tid – då kan fasta lärarvikarier vara ett alternativ.

– Vi tycker att situationen är ohållbar på grund ut av att man inte har någon fast vikarie. Det är många vikarier som kommer och går. De blir inte igenkända eller etablerade i skolan. Det är inte pedagogiskt hälsosamt för eleverna som går där, säger han.

Dagens situation innebär också att eleverna förväntas att på egen hand läsa in det den uteblivna lärarledda undervisningen skulle stå för, menar han.

Alexander Weinehall (KD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden, leder arbetsgruppen inom KD som arbetat fram förslaget. Han förklarar att man måste ha med sig vilka kostnader det blir framöver om elever inte får sin undervisning. Kunskapsluckor som uppstår behöver då fyllas vid ett framtida stadium.

– Ambitionen är att Strömstad ska bli en ledande kommun vad gäller skolan och då tycker vi inte att den här situationen stämmer in med vision 2030. Det är inte tillfredsställande att eleverna inte får sin undervisning lärarledd, säger han.

– Vi tycker att man ska anställa fasta lärarvikarier som ska finnas i huset, som känner till arbetssätt, rutiner och eleverna. Det är ofta ett par tre lärare borta varje dag.

Partiet yrkar dessutom på att dagens vikariepool bör genomlysas och utredas för att se hur den kan förbättrats. Man vill också se en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste fyra åren.