Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Johan Hultberg (M) från Fjällbacka ger sig inte – frågar socialminister Lena Hallengren (S) igen om planer på att ändra i socialtjänstlagen för att hjälpa kustkommunerna under coronasommaren. Bild: GP/TT, Anna Tärnhuvud
Johan Hultberg (M) från Fjällbacka ger sig inte – frågar socialminister Lena Hallengren (S) igen om planer på att ändra i socialtjänstlagen för att hjälpa kustkommunerna under coronasommaren. Bild: GP/TT, Anna Tärnhuvud

Hultberg (M) trycker på om ändrad hemtjänstlag

De bohuslänska kommuner som inte anser sig klara att ge hemtjänst till deltidsboende under rådande pandemi får stöd av den moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg i Fjällbacka som kräver besked av socialminister Lena Hallengren (S).

Johan Hultberg har för andra gången lämnat in en fråga till socialministern för att få veta om hon är beredd att ändra i socialtjänstlagen så att kommuner inte längre är skyldiga att ge hemtjänst åt andra än de egna invånarna.

Han anser att en lagändring är nödvändig och brådskande på grund av coronapandemin.

Johan Hultberg för samma resone­mang som Pia Tysklind (S) gjorde när hon i egenskap av social­nämndens ordförande förra veckan beslöt att Strömstad inte ska ge hemtjänst åt deltidsboende, trots att beslutet strider mot social­tjänstlagen.

LÄS MER: Strömstad går emot lagen – hänvisar till läget

Bägges argument går ut på att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och socialtjänstlagen ger motstridiga budskap, eftersom rekommendationerna uppmanar särskilt de äldre i riskgrupperna att avstå resor som inte är nöd­vändiga. Hon hänvisar också till oro hos personalen inom hemtjänsten för att få in smitta i verksamheten och Strömstads strategi att försöka begränsa antalet personer som träffar de äldre.

Hemställan om att lagen ska ändras

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vänt sig till socialministern med en hem­ställan om att lagen ska ändras så att en kommun blir skyldig att ge hemtjänst åt den som vistas där tillfälligt enbart i fall där vistelsekommunen och hemkommunen är överens.

”Ett väl avvägt förslag”, tycker Johan Hultberg om SKR:s hemställan.

”Kommun efter kommun blir JO-anmälda och när SKR säger att ett 60-tal kommuner inte kommer att klara av att leva upp till lagens krav i sommar, då tycker jag att behovet av ytterligare åtgärder torde vara uppenbart också för ministern. Lagen behöver ändras. Nu”, skriver han i en kommentar till sin fråga, som lämnades in 5 maj.

Även om han hänvisar till rekommendationerna att avstå resor på grund av pandemin och den pressade situationen för personal som ska försöka skydda de äldre i hemtjänsten från smitta tycker han att frågan behöver diskuteras också efter pandemin, eftersom kravet utgör en tung belastning för flera kustkommuner. Han tar Sotenäs som exempel, och skriver att kommunen där behöver 7-8 extra tjänster sommartid för att klara lagens krav på hemtjänst åt de deltidsboende, och säger att för en kommun av Stockholms storlek skulle det motsvara mellan 750 och 800 extra heltidstjänster sommartid.

Har ingen förståelse för socialministerns bedömning

Han har ingen förståelse för social­ministerns tidigare bedömning att det tar tid att ändra lagar och att överenskommelser mellan kommunerna är att föredra utan menar att andra snabba lagändringar under coronakrisen visar att det kan gå snabbt om regeringen vill.

– Det är ett knepigt läge, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg vid SKR.

Vi anser att man måste ändra lagen tillfälligt så att kommunerna kan prioritera.

Han är inte förvånad över att Förvaltningsrätten upphävt Falkenbergs beslut att säga nej till hemtjänst åt personer från andra kommuner, eftersom det står klart att beslutet faktiskt strider mot lagen.

– Men om påfrestningen blir så stor att kommunen inte klarar sitt uppdrag måste man prioritera. Vi anser att man måste ändra lagen tillfälligt så att kommunerna kan prioritera.

Något svar på sin hemställan till regeringen från 23 mars fick inte SKR.

– Då lämnade vi in ett mera detaljerat förslag med ett eget förslag till lagtext, men socialministern har sagt att hon inte är beredd att ändra lagen, säger han.

Fakta: Socialtjänst­lagen

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen:

Kapitel 2, 6 §: När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp, samt att verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328).