Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Michael Olsson, chef för miljö- och byggförvaltningen, ska utreda hanteringen av Båtvikenplanen och bygglovet för Kebal 1:33. Bild: Dennis Halvordsson
Michael Olsson, chef för miljö- och byggförvaltningen, ska utreda hanteringen av Båtvikenplanen och bygglovet för Kebal 1:33. Bild: Dennis Halvordsson

Hanteringen av Båtvikenplanen ska utredas

Miljö- och byggnämnden i Strömstad har startat en utredning för att ta reda på om handläggningen av detaljplanen i Båtviken och bygglovet för Kebal 1:33 gått rätt till.

Det handlar om ett gammalt ärende med ett hus i Båtviken i Kebal, fastigheten Kebal 1:33, som byggdes i strid med gällande detaljplan och har stått så i 15 år. Huset har också varit föremål för ett rivningsbeslut – som dock preskriberades.

Därefter tog den förra majoriteten i kommunen (C, L, KD och MP) initiativet att upprätta en ny detaljplan för området, med den uttalade målsättningen att, så att säga, lagliggöra Kebal 1:33. Detaljplanen beslutades slutligen av miljö- och byggnämnden tidigare i år, och bygglov för Kebal 1:33 bslutades den 23 maj (men har överklagats till länsstyrelsen, ett pågående ärende).

LÄS MER: Bygglov beslutat för det omdiskuterade huset i Båtviken

LÄS MER: Bygglovet i Båtviken överklagas

Vid miljö- och byggnämndens möte den 10 oktober sa förvaltningschef Michael Olsson att det i sociala medier och i Strömstads Tidning förekommit stark kritik och anklagelser om oegentligheter vid handläggningen av detaljplanen och bygglovet.

Nu har miljö- och byggnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att låta genomföra en extern revision av genomfört planarbete, när det gäller handläggningen av detaljplanen och bygglovet. Syftet med granskningen, skriver man i protokollet, är att utreda om det förekommit några oegentligheter och om ärendena är hanterade enligt gällande lagstiftning.

L-ledamoten Kerstin Karlsson förde till protokollet att hon har stort förtroende för att uppdraget utförts på ett korrekt sätt av tjänstemannen.

Sven Nilsson (SD) fick anteckna följande till protokollet: "Vi accepterar inte angrepp på enskild person".