Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kerstin Karlsson (L), ordförande i BUN, understryker att inga slutgiltiga beslut är fattade än om vilka neddragningar som kommer att göras inom förvaltningen.  Bild: Malin Bring
Kerstin Karlsson (L), ordförande i BUN, understryker att inga slutgiltiga beslut är fattade än om vilka neddragningar som kommer att göras inom förvaltningen. Bild: Malin Bring

Gymnasiet föreslås dra ner 3,5 miljoner

Barn- och utbildningsnämnden har nu klubbat sitt förslag på besparingar för 8 miljoner kronor, som ekonomiavdelningen har efterfrågat. Den största summan ska tas från gymnasiet.

– Kalla det nu inte för besparingar, det handlar om effektiviseringar, manar BUN:s ordförande Kerstin Karlsson (L), när hon redovisar besluten som togs i nämnden under torsdagen.

Några av förslagen har Strömstads Tidning redan redovisat, men de åtgärder som beräknas spara mest pengar har inte varit omnämnda i pressen tidigare. Det rör sig dock fortfarande om förslag, poängterar Kerstin Karlsson, eftersom nämnden inte fått sin slutgiltiga budgetram än.

Flest kronor, sammanlagt 3,5 miljoner, räknar BUN med att spara genom att dra ner på personalkostnaderna på Strömstads gymnasium. Nämnden föreslår dels att skära ner på de program och inriktningar som bara har ett fåtal elever, dels att spara genom att minska personalkostnaderna.

– Kostnaden per gymnasieelev är drygt 30 000 kronor högre i Strömstad än för riksgenomsnittet, och det är speciellt själva undervisningen som kostar. Det gör att vi tror att det går att effektivisera här, säger Kerstin Karlsson.

1,6 miljon vill nämnden spara genom att se över det särskilda stödet till behövande elever.

– Vi ska försöka hitta nya sätt att organisera stödet, kanske genom att bilda smågrupper istället för att undervisa en del elever en-till-en. Tanken är inte att försämra kvalitén på något sätt, men att bli mer kostnadseffektiva.

Inom förskolan föreslår BUN en besparing/effektivisering på 1,5 miljon. Även här kostar Strömstadbarnen mer än riksgenomsnittet, vilket kan göra en besparing möjlig utan att kvalitén på verksamheten försämras, enligt ordföranden.

Därutöver förordar nämnden en mindre besparing på en biträdande verksamhetschefstjänst på Resurscentrum; en tjänst som redan dragits in, och att köpa in billigare elevdatorer och säga upp hyran av ett båthus, som inte längre används.

Alla effektiviseringar har diskuterats i samråd med de fackliga företrädarna, poängterar Kerstin Karlsson. Socialdemokraterna i nämnden deltog inte i beslutet.