Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förbereder för utökad testning av dem med milda symptom. Charlotte Ericson, Bohuslinden och Marlene Midtvedt, Capio vårdcentral Bild: Thomas Bennelind
Förbereder för utökad testning av dem med milda symptom. Charlotte Ericson, Bohuslinden och Marlene Midtvedt, Capio vårdcentral Bild: Thomas Bennelind

Fler ska få testa sig - men ring först för att få ta prov

Vårdcentralerna är redo att utöka testning för sars cov 2 enligt de nya direktiven från Västra Götalandsregionen. Det innebär att den som har lindriga symptom som skulle kunna vara covid 19 kan få göra test på sin vårdcentral.

Det handlar om topsning av personer som kan ha en pågående infektion, alltså inte ett test för att se om man har antikroppar efter att redan ha haft covid -19.

Den här nya testmöjligheten gäller inte dem som arbetar inom den kommunala omsorgen, eftersom personalen där har en rutin med egenprovtagning.

Regionen räknar upp följande symptom som kan tyda på covid 19: feber, torrhosta, trötthet, dyspné (andningsbesvär), muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Det ska ha gått minst 24 timmar sedan man blev sjuk innan provtagning görs, annars kan resultatet bli falskt negativt.

Testerna ska enligt regionens beskrivning utföras frikostigt.

Bohuslinden kommer att utföra testningen i en bod bakom Abba-huset. Den ersätter det tält som vårdcentralen haft hittills under coronapandemin för att kunna hålla misstänkta covid-19-fall åtskilda från andra patienter.

- Vi skulle ha ersatt tältet i vilket fall som helst. Vi räknar med att detta kommer att vara under en längre tid och tältet är litet svårare att jobba i, säger vårdcentralens chef Charlotte Ericson.

De exakta rutinerna för hur provtagningen läggs upp på just Bohuslinden spikas på ett möte på måndag innan vårdcentralen öppnar. Men klart är att den som önskar bli provtagen ska ringa först.

Även den som vänder sig till Capio vårdcentral måste ringa först.

- En sjuksköterska kommer att svara i telefonen under morgonen och göra en bedömning för att sålla ut de patienter där det kan handla om corona. Det är viktigt att inte missa andra sjukdomar, säger Marlene Midtvedt, verksamhetschef på Capio.

För den som ska testas bokas sedan en tid för provtagning utanför vårdcentralen.

- Vi ordnar drive through och vill helst att den som ska provtas sitter kvar i bilen. Undersköterskor från Capio kommer ut och topsar.

Provsvar kommer till den person som blivit testad. Den som visat sig ha en covid-19-infektion får också råd om smittskydd.