Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Anställda inom skola och förskola upplever en tystnadskultur, både innanför och utanför väggarna. Bild: Jari Välitalo

Förskolläraren: "Man är tyst och håller sig lojal"

"Säg inte att det var jag som sa det" - ett uttryck som klingar bekant för en förskollärare i Strömstads kommun. Hen vill vara anonym för att våga berätta om den tystnadskultur som hen upplever finns inom förskolan.

När nätverket Föräldrarnas röst i Strömstad (Fris) hakade på det nationella skolupproret "Skolmarschen" och initierade ett skoluppror i Strömstad, var det flera anställda inom skola och förskola som inte vågade delta.

– De ville inte framstå som att de var negativa mot förvaltningen, berättar Åsa Hammarström från Fris.

– Det här visar ju att tystnadskulturen finns, säger hon vidare.

"Den meningen har jag tänkt på mycket"

Hon berättar att hon som engagerad i Fris får till sig både det man kan tolka som vanligt gnäll och konkreta synpunkter som man inte vågar ta upp eller inte får gehör för av sin chef.

– När jag frågar om de vill gå ut med det och prata med tidningen eller lägga något på Fris Facebook-sida så blir svaret direkt att det kan de absolut inte göra, säger Åsa Hammarström.

"Du ska passa dig för att uttrycka dig offentligt" är ett uttalande som etsat sig fast hos henne. Uttalandet kommer från en chef anställd inom skolan i Strömstad, som riktades till en anställd.

– Den meningen har jag tänkt på mycket. Det är ju en sak att man är illojal mot sin arbetsgivare, men man har ju fortfarande något som heter yttrandefrihet, säger hon.

Meddelarfriheten är ytterligare en lag att luta sig mot. Den ger alla rätt att larma media om missförhållanden, utan att det ska kunna härledas till vem som "skvallrat". Detta är en lag som allmänheten inte tycks vara införstådda med.

– Jag tror inte att alla vet om den och de som gör det, vet också att om de säger någonting så kommer det att falla tillbaka på dem, säger Åsa Hammarström.

– De är rädda, delvis för att det kan ligga dem i fatet när de ska ha medarbetarsamtal eller att man ska få mycket skit från kollegor eller att man ska uppfattas som negativ mot förvaltningen.

Rädsla för att att upplevas som obekväm

Förskolläraren som tidningen intervjuat är inte främmande för begreppet tystnadskultur.

– Det råder väl generellt inom skolan och förskolan upplever jag, säger förskolläraren.

I grunden tror hen att det bottnar mycket i att man inte vill upplevas som en obekväm person som stöter sig med cheferna och kollegor.

– Som arbetstagare vill man ju visa framfötterna och vara på god fot med sina arbetskamrater och på något sätt blir det ju också lite kritik mot sina arbetskamrater när man pratar negativt om sin verksamhet, resonerar hen.

– Man är tyst och håller sig väldigt lojal mot sin arbetsgivare.

Hen har själv upplevt missförhållanden som hen påtalat både i sin roll som förälder och i tjänst, med vissa repressalier som följd. Men att vara tyst är inget alternativ, som hen ser det, samtidigt är man inte alltid så stark.

– Jag vill våga stå för det jag tycker och samtidigt vågar jag inte riktigt ändå, säger hen innan hen bestämt sig för att uttala sig anonymt.

Av nära vänner inom samma yrke får hen ofta höra att de inte vågar lyfta problem med sina chefer eller också får de inget gehör, när de gör det. Att inte få berätta för föräldrar att man inte får ta in vikarier är ett exempel på vanligt förekommande arbetsmiljöproblem.

– Det heter att man inte ska oroa föräldrarna och man ska hjälpas åt på avdelningarna för att slippa ta in vikarier. Men det fungerar ju inte för det är ofta problem på flera avdelningar, och så får alla gå lite på knäna istället.

"Ganska vanlig situation"

För en av de före detta kollegorna har det gått så långt att hon valt att lämna yrket.

– Det är en ganska vanlig situation för förskollärare.

Frågan om tystnadskulturen skiljer sig mellan avdelningar och förskolor, är svårt att greppa, tycker hen.

– Jag tror det är lite beroende på om det är en fast personalstab eller inte.

I Lärarförbundets årliga skolrankning hamnade Strömstad i år på plats 282 av landets 290 kommuner. Det höga sjukskrivningstalet var en av de avgörande faktorerna.

– Är det för att man går och är tyst och till slut blir man sjukskriven? funderar hen.

Med meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier, författare, nyhetsbyråer, radioredaktioner eller databaser under förutsättning att finns ett utgivningsbevis.

Källa: lagen.nu