Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett gäng Strömstadsbor inspirerades av Greta Thunbergs ihärdighet att sittstrejka framför riksdagshuset på fredagar med avsikt att inte sluta förrän svensk politik är i linje med Parisavtalet. Fredag 14 december protesterade Strömstadsborna för klimatomställningen och lämnade in ett omfattande medborgarförslag. Bild: Pontus Johansson
Ett gäng Strömstadsbor inspirerades av Greta Thunbergs ihärdighet att sittstrejka framför riksdagshuset på fredagar med avsikt att inte sluta förrän svensk politik är i linje med Parisavtalet. Fredag 14 december protesterade Strömstadsborna för klimatomställningen och lämnade in ett omfattande medborgarförslag. Bild: Pontus Johansson

"Det räcker inte att prata om det på högsta nivå"

I samband med en klimataktion fredagen den 14 december vid Stadshuset, lämnades ett omfattande medborgarförslag in till kommunen. Förslaget sätter höga krav på kommunens klimatomställning.

Initiativtagaren till klimataktionen 14 december, Kristina Seiving, berättar att medborgarförslaget inte är författat av någon av de tiotalet personer som skrivit under, utan är baserat på en text som nätverket Klimat Sverige publicerat.

– Eftersom det blev med så kort varsel allting, så tänkte jag att om det inte kommer några andra, och folk undrar varför jag sitter där, så måste jag ha något att visa upp, så då hittade jag den här texten och skrev ut, säger Kristina Seiving.

Texten blev sedan ett medborgarförslag. Seiving menar att Strömstads kommuns varumärke skulle stärkas om de förgick med gott exempel och att det i sin tur skulle inspirera företag, föreningar och skolor att också agera ännu mer i klimatomställningen.

Klimataktionen 14 december var i samband med FN:s klimatmöte i Polen. Kristina Seiving berättar att det kommer bli fler klimataktioner och närmast planeras ett den 25 januari.

– Det här är något som måste pågå hela tiden. Jag upplever det som att det tystas ner efter varje klimatmöte, men vi måste bli påminda hela tiden. Det räcker inte att prata om det på högsta nivå, säger hon och berättar att de även jobbar på att få till ett forum.

Medborgarförslaget är omfattande. Oroväckande uppgifter från FN:s klimatrapporter radas upp. Konsekvenser, som visat sig ha betydligt större risk än man tidigare trott, om den globala uppvärmningen ökar från 1,5 till 2 grader.

Uppmaningar till kommunen listas i fyra punkter:

Ta fram en klimatomställningsplan. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 procent i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till 2030. Budgeten ska inkludera export, import, sjö- och flyg. Kommunen föreslås göra satsningar på exempelvis förnybara energikällor, att minska transporter, skapa fossilfri trafikhållbar matproduktion, skapa klimatneutrala bostäder, främja hållbara konsumtionsmönster, gröna jobb och klimatsmart välfärd.

Kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamheter så att alla utarbetar planer för att minska sina utsläpp och som ska redovisas med hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudget.

Att kommunen inom två år avyttrar innehav av fossilutvinningsföretag som kommunen har placeringar i och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.

Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor.

Maria Aronsson, miljöstrateg i Strömstads kommun, har fått ta del av medborgarförslaget.

– Det här är inga konstigheter. Det är fakta som jag tror de flesta håller med om. Vad kommunen kan komma att göra, det kan jag däremot inte säga så mycket om ännu, men några av förslagen har det redan varit en del aktivitet kring, säger Maria Aronsson.

Hon nämner bland annat beslutet att kommunens egna fordon successivt ska bytas ut till biogasbilar samt att kommunens finanspolicy reglerar att kommunen inte investerar i företag som utvinner fossila bränslen (olja/kol/gas) och att utvinningen inte får överstiga 5 procent av bolagets totala omsättning.

Är det möjligt att uppnå allt som radas upp i medborgarförslaget på så kort tid som till 2030?

– Det är möjligt, men det krävs rejäla insatser. Det har jag ingen anledning att säga emot. Det kommer behövas stora förändringar.

Tror du kommunen kan anta den utmaningen?

– Det kan jag inte spekulera i nu.

Sedan juli 2014 är Strömstads kommun medlem i det rikstäckande nätverket Sveriges Ekokommuner, ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner.

Nätverkets vision är ett ekosystem i balans och som bas för hållbar ekonomisk och social utveckling.

I nätverket ingår ett forum där politiker och tjänstemän möts.

Sveriges Ekokommuner arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare på nationell nivå.