Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Stein Rukin, Jour Strömstad
Stein Rukin, Jour Strömstad

Stein Rukin: "Vad Heie konkret menar har jag svårt att förstå"

Stein Rukin, Jour Strömstad, kommenterar att Nu-sjukvården står inför besparingar och att Peter Heie (C) föreslås som ordförande i densamma.

I Strömstads Tidning den 10 november upplyses att Nu-sjukvården står inför större besparingar med konsekvenser för anställda, läkare och patienter. Konsekvenserna inom vissa medicinska grenar uppges bli längre vårdköer och större belastning på de återstående anställda.

LÄS MER: Läkarnas oro – köerna kommer att öka

Med detta som bakgrund undrar man över att Nu-sjukvården sam­tidigt önskar avveckla dialys­verksamheten i Strömstad, där det finns lokaler, utrustning, tillgänglig personal och inte minst patienter. I stället etableras ny dialysverksamhet i Munkedal, betjänad från ett redan belastat Näl. Miljoninvestering och en hyra för nya lokaler som i avtalsperioden kommer att utgöra i underkant av åtta miljoner.

Läs Peter Heies (C) svar genom att klicka på länken nedanför:

LÄS MER: "Jag ser ingen anledning att kommentera denna insändare nu"

Inget tvivel om att denna patientgrupp, som ofta sliter även med andra bekymmer, förtjänar ett bra vårdutbud!

Men vad är det som bjuds? I den faktabeskrivning som föreligger anger Nu-sjukvården att:

”patienterna som ska behandlas på enheten är så kallade lättvårdspatienter som medicinskt är så pass stabila att de kan dialysera sig hemma, men av olika anledningar själva inte bedömer att de klarar detta. Vid försämring av patientens tillstånd får dialys ske på Näl” (!)

Jag har utan resultat försökt få en översikt över var dessa patienter är lokaliserade. Nu är det så att dialyspatienter som bedriver hemmadialys har legat stabilt på cirka två procent och är normalt mer ”transportabla” än ”tunga” patienter.

I praxis innebär detta att en rad patienter som faller utanför beteckningen ”lättvårdspatienter” och som kunde ha behandlats i Strömstad, fortsatt kommer att hänvisas till långa transporter till Näl. Bara transportkostnaderna från Strömstad till Näl för två patienter utgör årligen omkring 1,2 miljoner.

För flera inom den ”tunga” gruppen, anger en artikel i Dagens Medicin att man för några år sedan genomförde en randomiserad (tillfälligt utval) studie som visste att kortare dialys sex gånger i veckan kan vara ett gott alternativ till tre längre hemodialyser tre gånger i veckan med uppenbara hälsofördelar för patienten. (studien är refererad i NEJM för de särskilt intresserade). Studien förutsätter en adekvat lokalisering av utbudet och självklart en kort reseväg. Reducerade kostnader och ett bättre vårdutbud borde ju också vara av intresse för Nu-sjukvården i déssa besparingstider.

LÄS MER: Kan få tung sjukvårdspost

I tidningen 15 november registrerar jag att Peter Heie föreslås av C som ordförande i Nu-sjukvården. Vad Heie konkret menar i sina uttalanden till tidningen har jag svårt att förstå. Tänker man emellertid på hans bidrag till att behålla dialysen i Strömstad och inte minst hans uppträdande när Jour Strömstad försökte få en gränsöverskridande ordning med Halden i somras, framstår en förväntning om att han ska kunna bidra till en bättre vårdlösning i Strömstad, i bästa fall som orealistisk.

Stein Rukin

Jour Strömstad