Startar odling av ostron på försök

Svenska miljöinstitutet har i samarbete med Bohus Havsbruk, som också driver musselodlingar, anlagt en odlingsrigg för odling av inhemska ostron, ostron från stilla havet och blåmusslor utanför Kristineberg på Skaftö.