Starefamiljer överklagar skolskjutsbeslut till domstol

De bor mer än fyra kilometer från Strömstiernaskolan. Ändå nekas deras barn kostnadsfri skolskjuts. Sex familjer i Stare har nu överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten eftersom de anser att barnen har rätt till kostnadsfri skolskjuts enligt skollagen och kommunens egna regler.