Stampen säljer OTW

Nu står det klart att det bolag som Stampen har valt att avyttra är contenbyrån OTW, som bland annat gör Två Dagar. Aller media blir den nya ägaren.

ANNONS
|

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut under förmiddagen har förberedelserna för köpet pågått under en längre tid. Försäljningen innebär att mediekoncernen Stampen kan göra ytterligare amorteringar av banklån och en minskning av finanisella kostnader.Övriga verksamheterska fortsatt ägas och utvecklas av Stampen.

– För oss är försäljningen en viktig pusselbit för att stärka vår finansiella ställning, säger Stampens koncernchef Martin Alsander i pressmeddelandet. Prislappen är okänd och parterna är överens om att inte offentliggöra den.Medarbetare och fackliga organisationer har informerats under dagen.

Läs också:Rekonstruktionen fortsätter

ANNONS