Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anna-Lena Carlsson (C), socialnämndens ordförande, och Monica Birgersson , socialchef har att hantera ett förslag till sparbeting på åtta miljoner kronor. Bild: Marita Adamsson
Anna-Lena Carlsson (C), socialnämndens ordförande, och Monica Birgersson , socialchef har att hantera ett förslag till sparbeting på åtta miljoner kronor. Bild: Marita Adamsson

Socialnämnden mildrar sparförslag

Socialnämnden beslöt i går att godkänna förvaltningens förslag till besparingar men gjorde en justering: Nämnden vill inte spara mer än 500 000 genom att sänka bemanningstalen i äldrevården. I förslaget var besparingen 3 miljoner.

- Vi vill att personalen får en chans att införa nya arbetsmetoder. På sikt kan det sedan göra att man kan sänka bemanningstalen, säger nämndens ordförande Anna-Lena Carlsson (C), som tillsammans med övriga majoriteten biföll ändringsförslaget, som kom från miljöpartisten Britt-Marie Winberg.

Det som behöver tid är införandet av PPP (praktiskt professionell planering), ett arbete som pågår men enligt nämnden behöver mera tid.

- Det blir svårt att genomföra förändringarna så snabbt, säger Anna-Lena Carlsson.

Sparbetinget på sammanlagt åtta miljoner för socialnämnden uppfylls trots den här ändringen. De möjliga besparingar som finns i förslagen överstiger nämligen åtta miljoner.

Vad är PPP?

- Det är en arbetsmetod som innebär att man utgår från den genomförandeplan som finns för varje omsorgstagare och utifrån den strukturerar arbetet så att var och en har extra ansvar för vissa vårdtagare, vet exakt vilka behov som finns och vad de ska göra, förklarar Anna-Lena Carlsson.

Detta ska ge arbetet en tydligare struktur och effektivitet.

Men vad gör man till exempel en demenssjuk vid en viss tidpunkt inte vill eller vågar göra det man bestämt att göra?

- Det tar man hänsyn till. Vården ska ges med hänsyn till "för-stunden-formen".

Äldreomsorgschefen Jennie Persson förklarar att modellen i första hand är till för äldreboenden, för att personalen ska veta exakt vilka personer var och en tar hand om en viss dag och vem som gör vad på en avdelning.

Den är inte i första hand till för att effektivisera utan för att skapa känsla av sammanhang, påpekar hon, oavsett vad man arbetar med, påpekar hon.

När nämnden nu vill minska besparingen på bemanning beror det, förutom på att PPP behöver tid, också på att nämnden vill ge omsorgsverksamheten möjlighet att behålla aktivitetsombuden på äldreboendena.

- Ombuden ordnar aktiviteter i grupp och för individer, sätter en guldkant på tillvaron. Det innebär en bra stimulans och är värdefullt för både omsorgstagarna och verksamheten, motiverar Anna-Lena Carlsson.

Fram till nyår får kommunen statligt stöd för aktivitetsombuden.

Förslaget till besparingar går nu till budgetberedningen för fortsatt diskussion, Nämnden har också, på förslag av ordföranden, försett det med ett tillägg om att förslagen kan komma att förändras när de ekonomiska ramarna är fastställda.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

- Vi ska prata ihop oss och komma med ett förslag till budget för hela kommunen, säger Leif Andersson (S), nämndens andre vice ordförande.

Socialdemokraten Helena Novela Andersson ville dock att det till protokollet skulle noteras hennes reflektion "om besparingarna gällande hemtjänst Koster ska förstås så att i Strömstad kommun tolkas Socialtjänstlagen olika för Kosterbor och andra kommuninvånare?"

Besparingen handlar om att nattetid dra in hemtjänstens jourberedskap på Koster.