Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Socialchef Helena Lilliebjelke och Joakim Möller, chef för äldre­boendena. Fortfarande avråds från besök på boendena. Beslut om rekommendationer för julhelgen fattas senare i veckan. Bild: Victoria Petersson
Socialchef Helena Lilliebjelke och Joakim Möller, chef för äldre­boendena. Fortfarande avråds från besök på boendena. Beslut om rekommendationer för julhelgen fattas senare i veckan. Bild: Victoria Petersson

Smitta kvar på en avdelning på Solbo

Smittspårning pågår fortfarande på Solbogården och smitta finns på en avdelning där.
Inget annat äldreboende har någon covid-smitta, inte heller någon känd smitta bland brukare inom hemtjänsten.
Det är läget i Strömstad, enligt senaste ­rapporten från socialförvaltningen i Strömstad.

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är inte heller ovanligt hög, säger socialchef Helena Lilliebjelke. i en mejlväxling med tidningen. ”Personalläget inom ­socialförvaltningen är gott. Personal som varit borta kommer successivt tillbaka. I nuläget har vi inte brist på personal”, skriver hon.

Hur gör ni för att minska smittrisken om ni behöver ta in nya vikarier?

”All personal som arbetar inom omsorgen, även vikarier, har ­genomgått introduktion och har gedigen kunskap om basala ­hygienrutiner. Vikarier är fortsatt avdelade endast mot en arbets­enhet för att minska risk för smittspridning.”

Läget för de smittade på Sol­bogården kommenterar socialförvaltningen inte på grund av sekretess.

Några nya åtgärder eller restriktioner för att hantera smittrisker har inte vidtagits i Strömstad. ­Joakim Möller, chef för äldreboendena, säger att kommunen fortfarande vädjar till anhöriga att avstå från besök, även om man enligt lagen inte får utfärda förbud. Däremot stängs boenden om smittspårning pågår.

Vilka rekommendationer som kommer att gälla för äldreboendena under de förestående helgerna är inte klart ännu.

– Folkhälsomyndigheten kommer med sina rekommendationer under torsdagen. Därefter har vi ett internt möte i Strömstad och bestämmer våra rekommendationer inför julhelgen.