Skolmarschens barn: "Jag är din framtid"

"F för nedskärning." Plakaten på Stadshusets trappa gav underkänt åt alla försök att spara in på skolorna när Strömstads föräldrar anslöt sig till den rikstäckande Skolmarschen.

Redan kund?Logga in här