Skogsägarna tror på fortsatt god lönsamhet. Arkivbild.
Skogsägarna tror på fortsatt god lönsamhet. Arkivbild.

Skogsägare tror på höjda timmerpriser

Skogsägare kan se fram emot stigande timmerpriser. Den bedömningen gör mer än hälften av de tillfrågade i den årliga undersökningen Skogsbarometern.

ANNONS
|

Optimismen fortsätter att vara stor bland skogsägare. Framförallt märks den när det gäller timmerprisutvecklingen i form av att drygt hälften, 52 procent, nu tror på stigande priser i barometern som görs av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Siffran kan jämföras med 29 procent som trodde på samma utveckling i förra årets undersökning.

Stor investeringsvilja

- Man upplever helt enkelt att det är en större efterfrågan på timmer och massaved och det finns en efterfrågan på världsmarknaden för de svenska produkterna. Det hänger samman dels med konjunkturläget men dels också med intresset för träd som är ett förnybart material, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

ANNONS

63 procent av skogsägarna uppger också att de skulle investera mera i skog om de hade en miljon kronor, något fler än föregående år (60 procent). Regionalt sett är skogsägarna i Götaland mera positiva än de i Svealand och Norrland.

En skillnad som märks i undersökningen är äldre respektive yngres syn på skogen.

Finns orosmoln

- För de yngre är det värdeutvecklingen, lönsamheten och äganderätten som man lyfter fram. Fyra av tio under 40 år trycker på att det ska vara en god långsiktig investering. När det gäller de äldre är det själva känslan att äga skog. Den har bidragit mycket till livet oavsett om man bor på fastigheten eller har ärvt skogen så betyder den mycket, säger Jimmy Larsson.

TT: Finns det några orosmoln i nuläget?

- Det är oron i världen och vad får den för inverkan på den fria rörligheten med handel och varor? I orostider går det oftast mot protektionism och tittar till sitt eget land.

ANNONS
TT
Fakta: Skogsbarometern 2017

Årets siffror med 2016 års siffror inom parentes:

  • 52 procent tror på stigande timmerpriser på ett års sikt (29)
  • 63 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om de hade en miljon kronor att investera (60)
  • 65 procent av skogsägarna har inga lån alls på sin skogsfastighet (66)
  • 11 procent av skogsägarna planerar att överlåta fastigheten inom släkten de närmaste fem åren (12)
  • Skog för 89 miljarder kronor beräknas att byta ägare de närmaste fem åren (86 miljarder).
  • Källa: Skogsbarometern 2017.

    ANNONS