Skickade brev till fel klient

Breven som socialsekreteraren i Tanums kommun skulle skicka innehöll material med sekretessbelagda uppgifter. En av de som fick ett felaktigt adresserat brev kontaktade socialtjänsten och informerade om vad som hänt. Detta har resulterat i en Lex Sarah-rapport.

Redan kund?Logga in här