Regeringen förtydligar vilka krav på miljö och social hållbarhet som Systembolaget ska ställa på sina leverantörer. Arkivbild.
Regeringen förtydligar vilka krav på miljö och social hållbarhet som Systembolaget ska ställa på sina leverantörer. Arkivbild.

Skärpta krav ska ge schysstare vin

Regeringen förtydligar kraven på Systembolaget när det gäller vilken hänsyn bolaget ska ta till miljö och sociala frågor.

ANNONS

Förändringen innebär att hänsyn till hållbarhetsfrågorna skrivs in i bolagets avtal med staten. Beslutet fattades för en månad sedan och börjar gälla inom två veckor. I praktiken betyder det att social- och miljömässig hållbarhet nu ska väga lika tungt som kvalitet när Systembolaget väljer ut produkter och ställer krav på tillverkare.

Hållbarhetskrav

- Det kommer innebära att Systembolaget får bättre förutsättningar att agera ansvarsfullt, både när det gäller sortimentet och inköpsarbetet. Man kommer kunna ställa tydligare och mer långtgående hållbarhetskrav på leverantörer och på de produkter som köps in, säger Annika Strandhäll till TT.

ANNONS

Systembolaget har tidigare fått kritik mot arbetsvillkoren hos de leverantörer man anlitar. För ett drygt år sedan riktade SVT:s Uppdrag granskning kritik om allvarliga missförhållanden för arbetare på sydafrikanska vingårdar. Systembolaget tillbakavisade flera av anklagelserna, men konstaterade att det bland annat förekommit brister i lönehantering samt att arbetarnas boendestandard var mycket dålig.

Ökar intresset

- Det här gör att Systembolaget, som är en väldigt stor aktör, kommer ha möjlighet att ställa andra krav i produktionsledet. Förhoppningsvis leder det även till att fler ser att det är intressant att framställa produkter på ett socialt hållbart sätt.

- Jag tror inte att det kommer att påverka priserna i någon stor utsträckning. Men kanske blir det lite enklare att hitta produkter som har en tydlig stämpel av de här frågorna, som inte bara handlar om miljö, utan hållbarhet i ett större perspektiv, säger Annika Strandhäll.

ANNONS
TT
Fakta: Högre krav på hållbarhet

Regeringens beslut innebär att hänsyn till hållbarhetsfrågor skrivs in i bolagets avtal med staten. Enligt de nya reglerna ska Systembolagets varor produceras i enlighet med internationella principer och riktlinjer, såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat- och miljöpåverkan, affärsetik och korruptionsbekämpning.

Beslutet fattades för en månad sedan och börjar gälla inom två veckor.

Systembolaget har i dag en uppförandekod, som ställer krav på att tillverkningen lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. Uppförandekoden ställer krav inom följande områden:

- Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling

- Diskriminering

- Ersättning

- Arbetstid

- Hälsa och säkerhet

- Barnarbete

- Skydd för unga arbetare

- Anställningstrygghet

- Tvångsarbete

- Miljöskydd

- Affärsetik

Källa: Regeringen och Systembolaget.

ANNONS