Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karla Valdivieso och Anderas Nikkinen Bild: Redaktionen: Strömstads Tidning
Karla Valdivieso och Anderas Nikkinen Bild: Redaktionen: Strömstads Tidning

Skapa en säker skolväg på Östergatan

Strömstads kommun håller på att ta fram en cykelplan, en plan som visar prioriterade åtgärder för säkrare cykling i Strömstad och Skee tätort. Vi menar att särskild vikt bör läggas vid skolvägar.

Sedan 1980-talet har andelen barn som går eller cyklar till skolan minskat drastiskt. Konsekvensen är en försämrad folkhälsa och livskvalitet. Att gå eller cykla till skolan bidrar till motion, gynnar inlärning och uppmuntrar till spontanlek. Vi anser att kommunen måste arbeta för att alla som bor inom rimligt avstånd ska kunna erbjudas säkra gång- och cykelvägar till skolan.

En av de mest använda skolvägarna är Östergatan, där barnen rör sig mellan Rödsområdet och Odelsbergs- och Strömstiernaskolan. Idag finns det inte ens en trottoar längs med delar av gatan, vilket vi anser är orimligt. Kommunen bör omgående förse Östergatan med en trygg trafiklösning för att öka säkerheten för de barn och unga som vill gå eller cykla till skolan.

En av åtgärderna i den föreslagna cykelplanen innebär att anlägga ett gång- och cykelfält på de delar av Östergatan som saknar trottoar. En enkel åtgärd till en låg kostnad, som skapar tryggare förhållanden för skolbarnen. Det är ett bra förslag som kan påbörjas omgående, vi ser gärna att en säker trafiklösning är på plats för skolbarnen redan när höstterminen startar.

Karla Valdivieso (MP)

Andreas Nikkinen (MP)