Ola Serneke föreläser vid Västsvenska handelskammaren i Göteborg.
Ola Serneke föreläser vid Västsvenska handelskammaren i Göteborg. Bild: Jonas Lindstedt

Sernekes vinst rasar under första kvartalet

Serneke har ett kraftigt negativt kassaflöde och rörelseresultatet för det första kvartalet mer än halveras jämfört med förra året. Däremot visar orderingången en svag uppgång.

ANNONS
|

Byggbolaget Serneke publicerade under onsdagsmorgonen sin rapport för det första kvartalet 2019. Siffrorna visar ett negativt kassaflöde på -262 miljoner kronor, vilket är nästan en halv miljard sämre än för samma period förra året.

Också intäkterna har minskat sedan ifjol, och rörelseresultatet för januari till mars blev 18 miljoner. Under samma period 2018 var rörelseresultatet 39 miljoner.

– I affärsområde bygg, där tillväxten uppgick till 6 procent i kvartalet och rörelsemarginalen var knappa 2 procent, var den vikande konjunkturen den främsta förklaringen till de lägre siffrorna. En avvaktande hållning i marknaden har gjort att vissa större projekt inte har kommit igång som planerat, säger vd:n Ola Serneke i ett pressmeddelande.

ANNONS

Orderingången ökar svag

Samtidigt meddelade Serneke att orderingången ökat från ifjol, till knappt 1,2 miljarder kronor. Men bolagets sammanlagda orderstock har minskat, från 7,7 miljarder ifjol till 6 miljarder för det första kvartalet i år.

– Orderingången i första kvartalet uppgick till 1 177 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med samma period året innan (1 128), vilket visar att vi genom ett starkt erbjudande inom våra affärsområden kan kompensera för nedgången inom bostadsrättssegmentet.

GP har varit i kontakt med vd:n Ola Serneke, som förtydligar att en förklaring till att orderstocken minskat är att många av bolagets samarbetsprojekt inte ingår i den. Bolaget har också ändrat redovisningsprincip för bostadsrätter, vilket påverkar siffrorna för det första kvartalet.

"Väl värt att nämna är även att kvartal ett har lägre aktivitet än övriga, vilket gör att avräkningen är lägre för bygg och anläggningsrörelsen" skriver han i ett mejl till GP.

En kvart efter att handeln på Stockholmsbörsen öppnade hade Sernekes aktie backat med fem procent.

Bygger i Strömstad

Bolaget Serneke bygger bland annat bostadsrätter på kvarteret Stenhuggaren i Strömstad. Bygget har skakats av en arbetsplatsolycka med dödlig utgång. Föräldrar har också vid ett tillfälle uppmärksammat att stängslen som omgärdar bygget har stått öppna under helg.

Serneke rapport för det första kvartalet

(Siffror för samma period förra året inom parentes.)

Intäkterna uppgick till 1 480 Mkr (1 485)

Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (52)

Periodens resultat uppgick till 10 Mkr (39)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -262 Mkr (209)

Orderingången uppgick till 1 177 Mkr (1 128)

Orderstocken uppgick till 5 973 Mkr (7 671)

ANNONS