Så hög var inflationen i mars

Svenskarnas pengar räcker till allt mindre. I mars steg inflationen till 6,1 procent i årstakt, visar SCB:s siffror.
Så ser prisökningarna ut inom olika varugrupper.