Så går det till att smittspåra covid-19 i Strömstad

Du vaknar med halsont och känner dig krasslig en morgon. Vad gäller under tiden du väntar på provsvar, vad ska du göra om du får ett positivt provsvar och kan du gå en promenad runt stan om du har covid-19? Här reder vårdcentralerna ut vad som gäller och hur de arbetar med smittspårning.

ANNONS

Om du känner dig sjuk, men ännu inte kunnat testa dig så ska du bete dig som att det är covid-19 du fått, betonar Marlene Midtvedt, verksamhetschef vid Capio vårdcentral i Strömstad.

– Det gäller alla dagar i veckan om du känner dig sjuk, men extra viktigt är detta på helgerna då teststationerna på båda vårdcentralerna är stängda. Då får du betrakta dig som sjuk och isolera sig tills du fått ett förhoppningsvis negativt provsvar.

Vid både provtagningstillfället och när du får besked så får du information om dina skyldigheter, som att isolera dig, under tiden du inväntar provsvaret.

Bohuslinden ringer upp vid positivt svar

Testar du dig vid vårdcentralen Bohuslinden så ringer personal upp vid ett positivt svar, och påbörjar då ett smittspårningsarbete.

ANNONS

– Vi frågar dig hur du mår, och också var du själv misstänker att du blivit smittad någonstans, säger Birgitta Ljungström, sjuksköterska vid Bohuslinden.

Bohuslinden sköter smittspårningen själva då de upplever att det ger dem en bättre kontroll över smittspridningen i Strömstad, men kan rapportera över patienter till den regionala smittspårningsenheten.

– Vi har tät kontakt med smittskyddsenheten, när spridningen var som högst tog vi även hjälp av dem.

Vid Capio så gör de ingen smittspårning själva, utan det är det bara regionala smittspårningsenheten som gör det jobbet.

– De vill skapa sig en bild av om det kan finnas fler smittade på samma ställe. Ibland kontaktar smittspårningenheten de kontakter du uppgivit, och om det finns misstanke om klustersmitta, då blandas också regionens smittskydd in vid en större granskning, säger Marlene Midtvedt.

SE KLIPP HÄR:

Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Du som fått covid-19 ska vara hemma i sju dagar från första symtom. Det ska sedan gå två dygn där du är feberfri och känner dig frisk. Om du inte känner dig frisk efter sju dagar så förlängs isoleringsperioden.

Du som smittad är den som ska kontakta de du eventuellt kan ha smittat. De ska då i sin tur vara uppmärksamma på om de får symptom.

ANNONS

De som bor i samma hushåll som en person som har covid-19 ska också vara i karantän i sju dagar från det att den smittade gjorde provet. Hushållsnära kontakter ska testa sig fem till sju dagar efter att den som är smittad gjorde sitt prov.

– Det är viktigt att man får svaren snabbt. Inte så mycket för den som är misstänkt smittad, men för familjens skull som kan gå och eventuellt smitta andra under tiden den misstänkt smittade väntar på provsvar, säger Birgitta Ljungström.

LÄS MER: Försiktig smittminskning: "Jätteviktigt följa alla restriktioner"

Det gäller för kollegor till en smittad

För de personerna utanför hushållet som får besked att man varit i kontakt med någon som testat positivt för covid-19 gäller det att vara extra uppmärksam på symptom.

– Vi testar inte automatiskt alla som varit i kontakt med någon smittad, så har till exempel en kollega bekräftats sjuk så är det upp till dig att känna efter noga om du känner dig sjuk – och i så fall ta ett test.

Vid smitta på äldreboende eller i andra vårdyrken är det vanligare med screening, alltså att man testar alla – även de utan symptom.

– Men vi är frikostiga med tester nu, vi har sett att vissa har väldigt lindriga symptom men hade covid-19 så man ska testa sig vid minsta symptom. Det är viktigt att hejda smittan i tid, säger Birgitta Ljungström.

ANNONS

Om man har fått ett positivt covid-19 provsvar och du är smittad skriver Folkhälsomyndigheten att man kan vistas utomhus om man inte riskerar att träffa på andra och hålla avstånd.

Är det okej som Strömstadsbo att gå en promenad runt stan om man har covid-19?

– Nej, det tycker jag inte är bra. Man ska inte röra sig bland folk, du vet ju inte hur smittsam du är eller hur stark smitta du bär på. Kan man ta sig ut i skogen utan att träffa på andra är det okej. Men du får inte gå ner i ett parkeringsgarage till exempel för att hämta din bil. Du måste kunna åka ut till skogen i så fall utan att riskera att träffa på andra, säger Marlene Midtvedt.

Inte heller Bohuslinden rekommenderar att röra sig utomhus bland för mycket folk.

– Du kan vistas ute, men man ska undvika att vara där det är mycket folk. Om man verkligen måste handla och det inte går att lösa på annat sätt så kan de hushållsnära kontakterna göra det. Men det är i nödfall, och om personerna inte har symptom, säger Birgitta Ljungström.

Inte heller är det okej att ”bara” sticka in till Apoteket eller snabbt in i någon butik betonar Marlene Midtvedt.

ANNONS

LÄS MER: Vårdpersonal fick första vaccindosen: "Jätteglada"

Smittspårning

Covid-19 är en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och går därför under smittskyddslagen vilket innebär att det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Smittspårningen innebär att identifiera:

• Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?

• Smittkälla - vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?

• Smittväg - hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, d.v.s. att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. En extra viktig åtgärd blir därför att genom smittspårning upptäcka dessa kluster och få kontroll på vidare smittspridning.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

ANNONS