Så arbetar nya trygghetsteamet på Strömstiernaskolan

Sedan terminsstarten har Sofia Källmark och Camilla Olausson rört sig bland eleverna i korridorerna på Strömstiernaskolan. De är del av det trygghetsteam som nu ska finnas till för att öka tryggheten för eleverna och minska på oroligheterna i skolan.
– Vår arbetsplats är korridorerna, där eleverna är – där ska vi vara, säger Sofia Källmark.