12 april kom beskedet att Polaris Media blir största ägare i Stampen Media. På bilden syns från vänster Johan Hansson, vd Stampen Media, Per Axel Koch, koncernchef Polaris Media, och Martin Alsander, dåvarande styrelseordförande i Stampen Media.
12 april kom beskedet att Polaris Media blir största ägare i Stampen Media. På bilden syns från vänster Johan Hansson, vd Stampen Media, Per Axel Koch, koncernchef Polaris Media, och Martin Alsander, dåvarande styrelseordförande i Stampen Media. Bild: Anders Ylander

Resultat ökar för Stampens nya norska ägare

Ett förbättrat resultat och bättre marginaler. Det visar norska Polaris Media, som sedan i april är huvudägare i Strömstads Tidning och fem andra dagstidningar på västkusten. Den svenska verksamheten visar också tydliga resultatförbättringar, men visar fortfarande ett minusresultat.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I april blev det klart att Polaris Media tillsammans med svenska NWT Gruppen och VK-Media blev ny majoritetsägare i Stampen Media. Och eftersom Polaris Media, med huvudkontor i Trondheim, är ett publikt, börsnoterat bolag på Oslobörsen, så offentliggör man den ekonomiska utvecklingen en gång i kvartalet.

Rapporten för andra kvartalet, där den svenska verksamheten redovisas för första gången, visar att koncernen som helhet såg en minskning av intäkterna från 609 miljoner norska kronor andra kvartalet i fjol till 590 miljon kronor samma period i år. Samtidigt ökade resultatet (före ränteintäkter och -kostnader, skatter och avskrivningar) från 39 miljoner kronor till 49 miljoner. Det betyder att marginalen ökade från 6 procent i fjol till 8 procent i år.

ANNONS

Förbättring

Ser man till den svenska verksamheten, Stampen Media, så förbättrades resultatet från -20 miljoner norska kronor andra kvartalet i fjol till -7 miljoner i år.

– Det beror på det effektiviseringsarbete vi gjort och fortsatt gör i distributionen, säger Johan Hansson, vd på Stampen Media.

Samtidigt sjönk intäkterna från 221 miljoner kronor till 199 miljoner. En viktig förklaring är minskade annonsintäkter, där papperstidningen väger tyngst.

– Annonstappet är en strukturell utmaning för hela branschen. Vi räknar inte med att annonsintäkterna för print kommer att vända, men vi hanterar nedgången. Däremot pågår ett arbete med att öka de digitala annonsintäkterna.

Även prenumerationsintäkterna minskade svagt.

– Det har till största delen att göra med att vi gjort distributionsomläggningar och tagit bort områden som inte är lönsamma, säger Johan Hansson.

Stampen har minskat olönsamma produktområden och minskat distributionen i olönsamma geografiska områden.

Koncernchefen i Polaris Media, Per Axel Koch, förklarar sig vara nöjd med det arbete som pågår i koncernens nya svenska verksamhet.

– Jag är nöjd med det arbete som görs och vi följer planen med förbättringar för de år som kommer.

Tydligt resultatmål

Här är målet att Stampen Media ska gå från en tydlig förlust i fjol till att närma sig ett nollresultat i år för att sedan visa ett tydligt plusresultat nästa år. På två-tre års sikt är målet att Stampen Media ska visa god lönsamhet med en rörelsemarginal på tio procent.

ANNONS

– En skillnad mellan Sverige och Norge just nu är att de digitala annonsintäkterna ökar tydligt i Norge, vilket inte skett i Sverige. Och i Sverige måste vi också öka prenumerationsintäkterna, säger Per Axel Koch och konstaterar att norska medier tar bättre betalt för sina produkter än de svenska och ser en utveckling där svenska medier höjer priserna digitalt.

– Det handlar också om att öka antalet digitala prenumeranter.

Man tittar på ett ökat samarbete mellan Stampen Media och Polaris samt NWT, VK Media och Schibsted kring bland annat digitala annonser.

Fotnot: Den norska kronan är lite mer värd än den svenska och står just nu i drygt 1:08.

Fakta: Polaris Media och Stampen Media.

Stampen Media är en koncern där bland annat dagstidningarna Strömstads Tidning, Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten och TTELA ingår. Sedan i april äger konsortiet PNV Media 51 procent av Stampen Media. I PNV Media är Polaris Media klart största ägare, NWT Gruppen och VK-Media är övriga.

Huvudägaren Polaris Media är börsnoterad på Oslobörsen och har en stark position med tidningar i mitt- och nord-Norge samt huvudkontor i Trondheim. Den största ägaren i Polaris Media är mediekoncernen Schibsted, som också finns på Oslobörsen, och som äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

ANNONS