Regeringens besked: Nya strängare regler i Sverige

Regeringen går fram med regler kopplade till den nya, tillfälliga pandemilagen.