Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har fått med sig regeringen på ett utvidgat mandat till Finansinspektionen (FI). Nu ska lagförslaget till riksdagen. Arkivbild.

Regeringen föreslår nytt FI-mandat

Regeringen har fattat beslut om ett lagförslag som utvidgar Finansinspektionens mandat. Förslaget, som nu hamnar på riksdagens bord, öppnar för snabbare åtgärder för att hantera risker i svensk ekonomi.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) räknar med att riksdagens hantering av lagförslaget kan ta något halvår och att lagändringarna därefter ska kunna träda i kraft till våren 2018.

Motivet till lagändringarna är de juridiska oklarheter kring FI:s mandat, som bland annat innebar att ett amorteringskrav som föreslogs 2015 fick skjutas upp ett år.

- Nu rättar vi till det och ger ett tydligt mandat till inspektionen att komma med förslag på hur man kan hantera riskerna, säger Bolund.

Politiskt ansvar

Han beskriver mandatet som öppet till karaktären, fast begränsat av att FI:s nya åtgärder alltid måste godkännas av sittande regering. I och med det finns möjligheten kvar att utkräva politiskt ansvar för framtida åtgärder.

- Det tycker jag är viktigt, att det inte bara är rena myndighetsbeslut som kan få stora effekter både för hushållen och på samhällsekonomin, säger Bolund.

Enligt finansmarknadsministern hade det varit bra att ha det mandat som nu föreslås på plats redan 2013, när FI med ett blocköverskridande beslut i riksdagen tilldelades huvudansvaret för den så kallade makrotillsynen.

- Det var en lapsus i bedömningen, när det sedan visade sig att lagutrymmet inte var så entydigt som man utgick ifrån.

Skärpt amorteringskrav

Bolund tillägger att det trots oklarheterna kring FI:s mandat har införts åtgärder för att hantera riskerna med den höga skuldsättningen hos bland hushåll, som ett bolånetak, höjda kapitalkrav på bankerna och fjolårets amorteringskrav.

FI har ovanpå dessa åtgärder haft ett förslag om skärpt amorteringskrav i form av ett skuldkvotstak ute på remiss och väntas lägga fram ett skarpt förslag i november. Det väntas innebära att bankernas utlåning och hushållens amorteringskrav utformas utifrån hur stora inkomster en låntagare har, inte bara utifrån marknadsvärdet på bostaden.