Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Följer med. Gruvavfallets framtid är just nu inte högprioriterat av Strömstads naturskyddsförening. Men Sten Broberg har ändå koll på utvecklingen.

Radioaktivt avfall väcker frågor

Radioaktivt gruvavfall kan flyttas från Telemark till Borge stenverk i Fredrikstad. Förslaget, som just nu prövas, har fått Naturvårdsverket att spetsa öron. – Vi bevakar ärendet och har känselspröt ute, säger Sten Brodén, ordförande vid Strömstads naturskyddsförening.

Det var i mitten av februari som NRK Östfold rapporterade om att radioaktivt gruvavfall från nedlagda Söve gruva i Telemark kan komma att hamna i Fredrikstad. Namnet Söve gruva togs efter att man i början 1920-talet utvann den magmatiska bergarten Sövit från platsen. Mineralen Sövit innehåller förhöjda nivåer av niob, torium och uran.

Enligt NRK har lokala föreningar och myndigheter arbetat i många år för att avlägsna det radioaktiva avfallet efter gruvdriften som lades ner 1963. Följderna, sedan ett norskt företag hade utvunnit metallen Ferroniob, var att avfallen från produktionen och kontaminerad marken innehåll så höga radioaktiva halter att enligt miljölagen klassades som radioaktivt avfall.

Ett av de stora problemen ska sedan ha varit att hitta en lämplig plats för avfallet. Nu har Fredrikstadföretaget, Ole och Peder Ödegaard AB, sökt tillstånd från norska statens strålningsinstitut om att ta emot cirka 14 000 ton gruvavfall vid Borge stenverk. Strålningsinstitutet har tidigare gett företaget klartecken för att ta emot 350 000 ton av bergarten alunskiffer och andra radioaktiva syrabildande bergarter.

Men då gruvavfallet från Telemark är av annan sort har företaget sökt tillstånd för att få ta emot det. Ärendet ska förmedlas ut till miljöorganisationer, samt Fredriktad och Sarpsborg kommun.

Bergsarten i den tilltänkta depån är av granit. För att det radioaktiva gruvmaterialet ska förvaras säkert berättar företaget att man bland annat använder sig av en så kallad bentonit-duk. Den specialgjorda duken har en funktion som gör att den tätar sig själv om hål uppstår. Över duken läggs sedan jord- och stenmassor som det senare ska planteras skog på.

Då Fredrikstad ligger i närheten av Strömstad har frågan väckt intresse hos Strömstads naturskyddsförening. Sten Brodén, nyvald ordförande, berättar att intresset för gruvavfallets framtid uppstod efter höstens läckage från kärnreaktorn i Halden diskuterats på föreningens årsmöte.

– Efter mötet började en av våra styrelseledamöter googla och då dök NRK-artikeln om gruvavfallet upp. Nu är det ännu längre bort och handlar om gruvavfall, men det är ändå radioaktivt. Fast så länge Östfolds motsvarighet inte reagerar, så kommer vi inte att högprioritera frågan.