Privatisering av sjöbodar oroar: ”En viktig fråga för kusten”

En sjöbod i Strömstad med en tomt om endast 200 kvadratmeter har fått godkänt från mark-och miljödomstolen att bli en egen registerfastighet med lagfart och möjlighet att ta ut pantbrev i den. Ett oroande tecken, enligt miljö-och byggnämnden i Strömstad som menar att det inskränker allemansrätten och går emot strandskyddet.
– Det är en principiell viktig fråga för kusten och för friluftsliv, säger Dag Wersén (M).