Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Arkivbild.
Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Arkivbild. Bild: Thomas Johansson/TT

Preem stoppar utbyggnad i Lysekil

Preems styrelse har beslutat att dra tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil.
Beslutet är enbart fattat på kommersiella grunder, betonar vd:n Magnus Heimburg – och har inget med politik att göra.

Uppmärksammad, omdebatterad och ifrågasatt. Den flera år långa följetongen kring Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har nu nått sitt slut.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil och att avveckla ROCC-projektet. Bygget har blivit en mycket het fråga och ytterst kunnat skapa en regeringskris eftersom Miljöpartiet varit starkt emot.

Men beslutet, som presenterades under måndagen, har inget att göra med motståndet mot utbyggnaden, enligt vd:n Magnus Heimburg.

– Det här beslutet är fattat på kommersiella grunder, en sammanvägning av projektets lönsamhet men också tekniska genomförbarhet, säger han till TT och fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigt att poängtera att Preems övergripande strategi och vision ligger fast.

Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, enligt Preem.

Pandemin har påverkat

TT: Hur kan ni ha svängt så plötsligt i den här frågan?

– Ser man sig om så har Preems omvärld förändrats väldigt mycket de senaste månaderna. Vi har fått pandemin som har slagit till, och det har inte bara påverkat Preem utan hela industrin. Det har gjort att de kommersiella förutsättningarna för det här projektet inte finns längre, säger Heimburg.

TT: Ser ni det som ett misslyckande?

– Nej. Vi tycker att vi hela tiden har haft en väldigt bra dialog i styrelsen kring det här projektet och vi har nu fattat beslutet på kommersiella grunder, baserat på den omvärld som Preem opererar i idag.

Enligt Heimburg har några politiska signaler eller beslut inte påverkat bolaget i sitt beslut.

– Vi på Preem upplever att vi har ett väldigt starkt och brett politiskt stöd för vår existerande verksamhet och kring de framtida utvecklingsplaner som vi har för raffinaderierna.

Samtidigt nämner företaget just ett politiskt beslut i sitt pressmeddelande:

"Regeringen har beslutat om en mer ambitiös reduktionsplikt i Sverige och uttryckt en vilja att stödja inhemsk förnybar drivmedelsproduktion, vilket har förbättrat investeringsklimatet".

Magnus Heimburg kallar det ett "viktigt beslut", och menar att resurser nu frigörs för att istället fokusera på förnybar produktion. En ny ansökan kommer att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet, enligt bolaget.

– Det ger en tydlighet till organisationen att vi nu skapar det här fokuset: att jobba med omställningen till förnybar produktion. Det tycker jag är essensen i det hela, säger vd:n.

Thunberg: "Enorm seger"

Emma Norén (MP), första vice ordförande i Lysekils kommun, säger att beslutet är "mycket glädjande".

– Det tyder på att Preem tagit till sig den anstormning av kritik de fått och att de kommer tillbaka med ansökan som ligger mer rätt i tiden. En ansökan som tar klimatutmaningen och den kris vi står inför på allvar, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppas det beror på att de ser att deras ansökan inte är förenligt med klimatlöften och Parisavtalet.

Även klimataktivisten Greta Thunberg välkomnar beskedet. I ett inlägg på Twitter skriver hon att Preems expansion, om den hade blivit av, hade gjort det "omöjligt för Sverige att hålla sig i linje med Parisavtalet".

"Vilken enorm seger för klimat- och miljörörelsen!" skriver hon.

Mer negativ är däremot Ulf Harstål (M), ledamot i kommunstyrelsen i Lysekil. Han anser att beskedet är "oerhört tråkigt".

– Det är tråkigt för Lysekil och för det globala klimatet. Jag hoppas att man inte väljer att göra investeringarna i ett annat land för att man känt ett motstånd från svenska myndigheter eller oss här i Sverige, säger han.

Alice Nordevik/TT

Olle Lindström/TT

14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland annat Naturskyddsföreningen.

17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.

27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.

23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet av om Preem miljötillstånd.

30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.

10–12 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen håller sin förhandling, i en lokal i Lysekil.

15 juni 2020: Domstolens yttrande blir offentligt.

16 september 2020: Lysekils kommunfullmäktige säger ja till Preems omdebatterade tänkta utbyggnad av oljeraffinaderiet.

28 september 2020: Preem drar tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil.