Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

TOPPMODERNT. Många vill se större samarbete med det nya sjukhuset Kalnes Østfold

Politikers syn på framtidens sjukvård

Nordbohusläningarna är oroliga för de långa avstånden till akut läkarhjälp. Dessutom är deras möjlighet att föda barn på närmare håll är stängd. Hur tänker politikerna om framtidens vård?

Det har visat sig trångt på det toppmoderna sjukhuset i Østfold, bara fem mil från Strömstad. Om man där skulle börja diskutera utbyggnad, kan då Västra Götaland i ett tidigt skede ta upp diskussionen om ökade vårdmöjligheter för gränsborna, frågade vi bland annat.

Uno Nilsson från Strömstad är socialdemokratisk ledamot i regionens primärvårdsstyrelse och har ett långt engagemang i gränsfrågor.

– Jag har tidigare motionerat i regionfullmäktige om samarbete med Norge och tagit upp det i dåvarande Gränskommittén, säger han.

Han tycker fortfarande att samarbetet kan utvidgas mera.

– Jag skulle önska mig en gränslös sjukvård, kanske med utvidgad akutsjukvård.

– Vi har ju Europas kanske modernaste sjukhus fem mil ifrån oss. Jag försöker få till ett studiebesök där för Strömstads socialdemokratiska politiker.

Samtidigt undrar han om inte frågan behöver upp till regering och riksdag, eftersom den slutna vården i Norge styrs av staten.

Lars Tysklind, liberal riksdagsledamot från Strömstad, är inte främmande för tanken.

– Jag sitter i Nordiska rådet och där är gränshinder ständigt på tapeten. Krävs det regelförändringar på statlig nivå finns det all anledning att ta upp det.

– Ur ett medborgarperspektiv tycker jag att tillgänglighet och information är viktigt. Köerna till 1177 blir ett dilemma om man bor långt från sjukhus och inte vet om man vågar vänta på svar eller borde åka iväg direkt.

Också Uno Nilsson konstaterar att köer till 1177 i kombination med att jourens single responder-bil kan befinna sig långt bort känns oroande.

Mikael Cederbratt (M), riksdagsledamot och hemflyttad Strömstadsbo, säger att jourlösningen är oacceptabel:

– Man kan inte ha specialistvård överallt, men man borde kunna träffa en läkare inom Norra Bohuslän dygnet runt. Kan inte Västra Götaland få fram en bättre lösning ska man lyfta frågan över gränsen.

Karin Engdahl (S) från Uddevalla sitter i såväl regionstyrelsen som hälso- och sjukvårdsstyrelsen. En fredag för ett par veckor sedan var hon tillsammans med övriga S-politiker i regionen på studiebesök på Kalnes.

– På måndagen fick vi veta att det var stopp för svenskor på förlossningen. Det sa ingen något om när vi var där. Det kändes litet överrumplande.

– Vi behöver ta reda på exakt vad som gäller på sikt för förlossningen och den akuta vården först, men jag tror att vi måste vara öppna för ännu mer samarbete med Kalnes i framtiden, säger hon.

När det gäller primärvården nattetid är hon övertygad om att framtiden kommer att bygga mycket mera på mobil vård.

– Men att det inte finns läkare i single responder-bilen är besvärligt. Vi får utvärdera om det räcker med sjuksköterska, säger hon.

– I Uddevalla har vårdcentralerna dagtid ett mobilt team med läkare och sjuksköterska, som stöttar hemsjukvård och hemtjänst, jämför hon.

Jörgen Molin, moderat Strömstadspolitiker i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, har jobbat både i ambulansverksamheten och som anestesisjuksköterska. Numera arbetar han i hemsjukvården.

Han vill se en ny organisation, där hemsjukvården förstärks med personal, utbildning och utrustning, till exempel för att ta EKG. Då kan den ta större ansvar för primärvårdsfallen.

– Vi behöver skjuta ut vården till närområdet, annars korkar det igen på akuten. Som slutmål kan man också ha att vårdcentralerna har öppet till klockan 21 eller 22, tycker han.

Samarbetet med Norge tror också han ska formas på högre nivå.

– Om man ska utöka med till exempel planerad vård får det ligga på Nordiska rådet.

Hans Robert Hansson (L) från Strömstad är ersättare i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag förstår oron. Det har varit alldeles för dålig information. Nattjouren på sjukhuset hade brister i kvaliteten och jag tror att den nya med single responder och hemsjukvård kan fungera bra.

– Samarbetet mellan kommun och region behöver stärkas. Om samverkan med Norge beslutar inte nämnden utan hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Anna-Lena Carlsson (C) är också ersättare i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon är dessutom ordförande i omsorgsnämnden i Strömstad.

– Vi har försökt att lyfta frågan i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden om att utöka avtalet med Norge till fler områden och vi har tagit upp det när kommunen mött nämndens presidium. Vi har inte fått något entydigt svar, men jag skulle gärna se en utökning.

Hon tror på den nya jourlösningen.

– Det absolut bästa är om man kan få hjälp med bedömning, provtagningar och konsultationer hemma. Jag hoppas också att vi kan fortsätta att utveckla samarbetet mellan alla olika vårdgivare.