Den som själv fått styra över sin pensionsålder är nöjdast, enligt en undersökning. Arkivbild.
Den som själv fått styra över sin pensionsålder är nöjdast, enligt en undersökning. Arkivbild.

Pensionslusten styrs av villkoren

Många pensionärer hade gärna fortsatt jobba ett tag till, enligt en undersökning. Men det bygger på att arbetsgivarna erbjuder deltid och andra flexibla lösningar.

ANNONS
|

Ett beslut om ändrad pensionsålder kan komma inom en snar framtid. Pensionsgruppen, där regeringspartierna S och MP ingår tillsammans med de fyra alliansparterna, förhandlar just nu intensivt om en uppgörelse, där pensionsåldern är en del.

- En högre pensionsålder är väl inget som får folk att göra vågen, men eftersom medellivstiden ökar tror jag att de flesta förstår att vi måste jobba längre, säger Dan Adolphson, ekonom på pensionsbolaget AMF.

ANNONS

Vill bestämma själv

I en undersökning som AMF låtit göra med några tusen pensionärer och förvärvsarbetande som närmar sig pensionen svarade en majoritet att de var nöjda med tidpunkten de hade slutat jobba. Nöjdast är de som själva kunnat styra sin pensionering.

Men var fjärde tillfrågad pensionär hade velat fortsätta jobba.

- Bra hälsa, möjligheter till flexibla arbetsuppgifter och bättre ekonomiska ersättningar skulle få fler att skjuta upp sin pensionering visar svaren, säger Dan Adolphson.

- Och man kan konstatera att fler hade velat gå senare än vad som hade velat gå tidigare.

Påverkar hela livet

I dag kan vi gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Troligt är att ett politiskt beslut kommer att förskjuta åldersintervallet till mellan 63 och 69 år i stället.

Ohälsa är en anledning till att man går i pension. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det påverkar inkomsten resten av livet. Att gå ner i arbetstid kan i stället vara ett sätt att orka längre, konstaterar Dan Adolphson. Men i dag upphör rätten till a-kassa och sjukersättning vid 65.

ANNONS

- En viktig faktor i sammanhanget är att alla inte kan arbeta 100 procent hela vägen i mål. Det har arbetsmarknadens parter förstått, och därför finns det en flexibilitet på allt fler ställen, där man kan gå ner i arbetstid.

- Men klockan tickar för politiska beslut.

TT
Fakta: Så ser vi på vår pension

65 procent av de tillfrågade pensionärerna är nöjda med tidpunkten för pensionering, 9 procent hade velat gå tidigare och 24 procent senare. Fler kvinnor än män hade velat fortsätta jobba.

Främsta anledningen till att gå i pension var att man inte ville jobba längre (21 procent), erbjudande om avgångspension (3), att man var 65 och förväntades gå i pension (12).

Bland de som fortfarande arbetar kan god hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomiska villkor de främsta skälen för att skjuta på pensioneringen.

I undersökningen deltog 3000 pensionärer och 1300 förvärvsarbetande som närmar sig pension.

Källa: AMF

ANNONS