På kryssning i historiska farvatten

Turist eller fastboende spelar ingen roll, nog får man en ­annan förståelse för platsen om man kan knyta samman ­dagens Strömstad med gårdagens. Genom att ta båten i historiens spår, till exempel.

Redan kund?Logga in här