Regeringen bör utreda förstärkta möjligheter att stänga av oseriösa tandläkare för missbruk av tandvårdsstödet. Det rekommenderar Riksrevisionen i en ny rapport. Arkivbild.
Regeringen bör utreda förstärkta möjligheter att stänga av oseriösa tandläkare för missbruk av tandvårdsstödet. Det rekommenderar Riksrevisionen i en ny rapport. Arkivbild.

Oseriösa tandläkare ska stängas av

Oseriösa tandläkare som missbrukar tandvårdsstödet ska kunna stängas av, säger socialminister Annika Strandhäll (S). Åtgärden är en reaktion på Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av det statliga tandvårdsstödet.

ANNONS

"Jag blir förbannad när jag hör om överbehandling i tandvården. Varken de pengar vi betalar när vi går till tandläkaren eller våra generella skattepengar ska kunna gå till fusk och fiffel. Här vill jag sätta stopp (S), säger Annika Strandhäll i en skriftlig kommentar till TT.

Regeringen är därför nu på väg att ta fram förslag som ger Försäkringskassan en möjlighet att plocka bort oseriösa vårdgivare ur myndighetens system. I dagsläget kan inte Försäkringskassan avansluta någon som missköter sig från systemet, vilket socialministern nu ser som en stor brist.

"Jag vill vara tydlig med att vi tänker stoppa det medvetna fusk som finns i systemet. Vi kommer att ta till oss de rekommendationer som Riksrevisionen ger i sin rapport", skriver Strandhäll.

ANNONS

Ska inte stå för hela kostnaden

Avsikten med det statliga tandvårdsstödet är att en patient inte ska behöva stå för hela kostnaden vid extra kostsamma ingrepp. Tandläkare kan i stället få pengar även från Försäkringskassan för att täcka kostnaderna. Detta har dock fört med sig ett överutnyttjande, något som Riksrevisionen nu granskat och presenterat i en rapport. Till grund ligger ett experiment där 700 mottagningar ingick.

Hälften informerades att en viss typ av åtgärd skulle kontrolleras i efterhand medan övriga inte fick den informationen.

- Överutnyttjandet var tydligast bland stora privata aktörer. De minskade användandet av den här åtgärden med cirka 30 procent och i stället ökade användandet av ett annat mindre lönsamt behandlingsalternativ, säger Riksrevisionens projektledare Pathric Hägglund till TT.

Lars Olsson näringspolitisk chef för Privattandläkarna, ifrågasätter dock själva undersökningen:

- Jag har tagit del av rapporten och min uppfattning är att det här experimentet bygger på ett väldigt förenklat antagande och därför är det svårt att dra någon slutsats.

ANNONS

Ser allvarligt

Redan i juli tidigare i år gjordes dock en lagändring för att ytterligare stärka möjligheterna att utföra sanktioner mot tandläkare och tandhygienister. En tidigare rapport från Försäkringskassan visar också att de felaktiga utbetalningarna kostar svenska skattebetalare cirka 104–178 miljoner kronor årligen. Riksrevisionen gör en grov uppskattning på 270 miljoner kronor när det gäller överbehandling utslaget på alla privata mottagningar. Detta gäller då den specifika behandling som nu har granskats.

Även från Försäkringskassans sida ser man allvarligt på resultatet av Riksrevisionens granskning.

- Patienter ska vara trygga i att tandläkare ställer diagnoser som är korrekta, säger i stället Ulrika Havossar, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan.

TT

Fakta: Tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet innebär att patienten över ett visst belopp bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Detta gäller alla som fyller minst 22 år under året och är försäkrad i Sverige.

Tandläkaren eller tandhygienisten är skyldig att upplysa om behandlingen ger ersättning från högkostnadsskyddet eller inte.

Kostnader upp till 3000 kronor betalas själv. Patienten får sedan ersättning på följande sätt:

50 procent av kostnaderna med ett referenspris mellan 3000–15000 kronor.

85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor.

Källa: Försäkringskassan.

ANNONS