Oroväckande minskning av knubbsäl på Västkusten

Antalet knubbsälar på Västkusten minskar oroväckande mycket, enligt forskning vid Göteborgs universitet. Minskningen har lett till att Naturvårdsverket sänkt maxgränsen för hur många som får skjutas 2023.