Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Tekniska nämnden. Åsa Torstensson (C) ordförande 2014-18
Tekniska nämnden. Åsa Torstensson (C) ordförande 2014-18

"Ordförandens ansvar att skapa bra förutsättningar "

Centerpartiet har lagt en replik till Marielle Alvdal (Fi) angående jämställdheten kring talartiden på kommunfullmäktige.

Till Marielle Alvdal, Fi (STNB 3/1)

Läser med intresse Marielle Alvdals insändare med förslag som har till syfte att begränsa kommunfullmäktigeledamöters engagemang genom att begränsa talartid sett utifrån jämställdhetsaspekter.

Om vi väljer att blicka tillbaka på den tidigare mandatperioden så var det verkligen inte långa möteskvällar som dåvarande kommunfullmäktigeledamöter lade sin tid på. Men vi ser en viktig aspekt i Marielle Alvdals insändare som pekar på vikten av att alla ledamöter ska känna trygghet i att agera och via talarstolen argumentera för sin sak i kommunfullmäktigeförsamlingen. Detta är viktigt för både den enskilde ledamoten, för att ge sakfrågan den bredd ärendet oftast kräver och för att väljare förväntar sig att alla förtroendevalda ges jämlika förutsättningar.

Det är en självklarhet att det ligger inom kommunfullmäktigeordförandens ansvar att skapa bra förutsättningar för alla ledamöter och speciellt vara uppmärksam på ledamöternas olika förutsättningar som till exempel sett ur jämställdhetsperspektiv. Det kan vara att skapa trygghet i mötesmiljön så det känns självklart att delta i kommunfullmäktiges debatter, stimulera till bred debatt och möta ledamöterna utifrån en medvetenhet om deras olika erfarenheter. Som till exempel att bli sedd och tilltalad med såväl förnamn som efternamn oberoende om det är en man eller kvinna. Tidigare KF-ordförande, Peter Heie, uppmuntrade verkligen ledamöterna att agera i den aktuella ärendehanteringen och kommenterade uppmuntrande vid tillfällen då över hälften av ledamöterna varit aktiva och redovisat sina argument. Kommunfullmäktige är kommunens yttersta beslutande organ vars ledamöter av väljarna är direktvalda.

Kommunallagen har dessutom förnyats med intentioner för ökad öppenhet för, och att stimulera till, fler debatter genom tex medborgarförslag. Med direktsända fullmäktigedebatter så ges väljarna och kommuninvånarna möjlighet att på enkelt sätt ta del av ledamöters tankar och förslag utan andras omskrivning. Och ibland kan det dessutom, för ärendets bredd, behövas ett längre anförande för att det ska sättas i sitt sammanhang och inte enbart ges ett bifallsyrkande. Då kan det till och med behövas 14 minuter.

Debatter i kommunens högsta beslutande organ ska uppmuntras inte begränsas i en tid då vi firar demokratins 100 år men ser och hör att den inte är självklar utan snarare återkommande står under ifrågasättande. 17 december 1918 beslöts om allmän och lika rösträtt och vad vore mer självklart än att med kommunfullmäktigemöten som utgångspunkt, denna mandatperiod, uppmärksamma 100 år av demokratiskt arbete genom återkommande program för både debatt och upplysning.

Åsa Torstensson, Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson

Elisabeth Johansson, Tore Lomgård, Hans-Inge Sältenberg

För Centerpartiet